Линията на съдбата в хиромантията

Наименованието на тази линия предизвиква вечния въпрос, стар колкото човека – съществува ли съдба и свободна воля или не? Няма как да отречем, че всеки един от нас в една или друга степен е доставена възможност за собствен избор. Благодарение на този свободен избор можем да израстваме и обработваме своята карма. На едни и същи проблеми и житейски събития всеки един от нас съзнателно или не реагира по различен начин.

Разбира се хиромантията, както и други методи за познание дава възможност на хората да надникнат в лабиринта на човешката психика, минало, бъдеще и съдба. Според линиите и знаците могат да се анализират и предрекат основни тенденции и събития.

 Линията на съдбата, наричана още Сатурнова линия е „лакмус“ на кариерата, общественото положение, упоритостта, волята и желанията за професионалната реализация, парите, работата.

Дълга, красиво оформена Линията на съдбата – успех, подкрепа от важни хора, избор на правилна цел, реалистични възможности. Ако линията е дълбока и ясна – означава, че нейният притежател е честен и справедлив. Вълнообразната линия може да се види на лъжците и лицемерите.

Начало на Линията на съдбата от първата гривна – рано отделяне от родителите, бързо съзряване, борба и устойчивост в живота.

Начало на Линията на съдбата от Линията на живота – резултатът се следствие на собствените усилия, добра ориентация, мъдрост, упоритост.

Начало на Линията на съдбата от Венериния хълм: успех с помощта на любовните партньори, секса и еротиката.

Начало на Линията на съдбата от Лунния хълм: кариера, осъществена с помощта на добра интуиция, осъществяване на мечтите от младини.

Начало на Линията на съдбата от долния Марсов хълм: успех, чрез борба и преодоляване на редица пречки, устойчивост, склонност към прекалено хабене на енергията.

Завършване на Линията на съдбата в подножието на Сатурновия пръст: чудесна съдба, трудни преживявания с щастлив изход.

Завършване на Линията на съдбата в подножието на Юпитеровия пръст: възможност за постигане на високо обществено положение, влиятелни приятели и връзки, правилни постъпки.

Завършване на Линията на съдбата в подножието на Аполоновия пръст: възможност за успехи в изкуството, меценатство.

Завършване на Линията на съдбата в подножието на Меркуриевия пръст: късмет, шанс в игрите на късмета и спекулациите, добри възможности в търговията. Ако има разклонение, което сочи към меркуриевия хълм – добри ораторски умения.

Дълга, верижна Линията на съдбата: външните стечения на обстоятелствата променят развитието на кариерата, недостатъчна сигурност, понякога склонност към ниско самочувствие.

Змиеподобна (много криволичеща) Линия на съдбата: пречки, но и способност за ориентация при тежки обстоятелства, отлична адаптивност.

Двойна Линия на съдбата: голяма поддръжка от страна на семейството и приятелите, двойно щастие, успехи от две различни страни. Ако двойната линия е по-къса двойна кариера и двоен извор при избор на професия.

Няколко паралелни линии до Линията на съдбата – според хиромантията е знак за гениалност, многостранни таланти.

Възходящи разклонения на Линията на съдбата – блестяща кариера, възможност за придобиване на имоти и пари, успех в по-късните години.

Низходящи разклонения на Линията на съдбата – обстоятелства, които възпрепятстват кариерата и професионалния успех, по-малко признание за заслужен успех и признания.

Звезда на Линията на съдбата – опасност от банкрути.

Кръст на Линията на съдбата – увлечение към тайнствени науки, езотерика, магия, хиромантия. Понякога се свързва и с опасност. Ако кръстът е на място на прекъсване избягване на голяма материална загуба.

Дълбоки тъмни точки по Линията на съдбата- служебни проблеми, измама от страна на колеги и приятели, загуба на обществено положение.

Хоризонтални линии, които пресичат Линията на съдбата – трудности, проблеми, служебни неуспехи, пречки.

Остров на Линията на съдбата – период на кариерни неуспехи, изолация. Финансови проблеми или заболяване.

Решетка – финансови проблеми.

Квадрат – в хиромантията е знак на защита.

Триъгълник – успех и победа. Положителни аспекти на човешкия живот.