Какво казват Знаците на ръката според Хиромантията

В Хиромантията има специални знаци намиращи се върху линиите, хълмовете и пръстите. Тези знаци могат да бъдат разглеждани като положителни или отрицателни. Често се използват като предупреждения за възможни трудности, раздели, травми, здравословни проблеми. Някои маркировки могат да покажат и кога ще се случи проблема, както и да подскажат за начина, по който той може да бъде решен.

Значенията на знаците се определя в зависимост от това къде са разположени на дланта. Както вече знаем – пръстите, хълмовете и линиите дават информация за различни области от живота. Наличието им може да подобрят или намалят енергиите в тези области.

Има изключително голямо разнообразие от възможни знаци и символи на ръцете. Избрахме няколко от най-важните знаци, според хиромантията. Възможно е тези знаци с годините да се появяват, изчезват или променят.

Някои от най-често използваните знаци в хиромантията са:

 

Прекъсвания на главните или второстепенни линии. В зависимост на начина, по които са прекъсванията те могат те да се тълкуват както като позитивни, така и като негативни. Например прекъсвания в посока на палеца биха могли да са индикатор за смяна на кариерата и професионалната реализация. Прекъсвания към края на пръстите могат да показват неочаквано пътуване или смяна на местожителство. Ако прекъсванията са насочени към основата на дланта, често се счита, че показват неочакван и не толкова желан обрат в ежедневието. На линията на живота, например, тези прекъсвания могат да показват преодолени трудности и болести. В някои случаи са индикатор за прекъсване на нормалното протичане на енергията.

Вериги. С това наименование в хиромантията се означават множество различни пречки, които биха могли да се случат в човешкия живот. Те могат да символизират наличие на трудности и малко привилегии. Ако се отнасят до любовните преживявания в живота могат да означават трудности, време на нерешителност и объркване. Ако са свързани с Линията на живота могат да посочат здравословни проблеми. Дължината на веригите отговаря на продължителността и времето, когато тези въпроси ще са актуални.

Кръстове. В повечето случаи в хиромантията се считат за неблагоприятен знак. Кръстовете са индикатори за дълготрайни проблеми. Те също дават информация за настъпващи промени в живота. В зависимост от това къде точно се появяват на дланта, кръстовете могат да бъдат индикация за положителни или отрицателни промени. Понякога в хиромантията кръстовете се тълкуват като наличие на външни влияния, които причиняват стрес. Кръстовете, също така могат да са показатели за това как даден човек възприема духовната страна на живота, какво е неговото психическо състояние и дали има езотерични дарби.

Точки. Точките не винаги са добре изразени на дланта. В повечето случай те са малки и трудно се забелязват. Точките са знаци, които предупреждават за бъдещи опасности, които могат да засягат съответните области: влошаване на здравето, проблеми с взаимоотношенията, проблем в кариерата или друг негативен опит. Точките, подобно на всички знаци, могат да имат и положителен смисъл – всички зависи от цялостния анализ. Понякога точките могат да бъдат разглеждани като значителни и монументални събития, кризи, които обаче имат положително значение за развитието на човека. Както многократно стана на въпрос тези знаци са с предупредителен характер. Възможно е точките да изчезнат ако индивида промени своето поведение и нагласа във връзка сферата, където са се намирали те.

Решетки. Решетките се появяват най-често по хълмовете на дланта. В повечето случай те показват негативни моменти, където индивидът трябва да работи, за да ги коригира. Ако на дланите има решетки на много места, според хиромантията е знак, че човекът има склонност към неразумно пилеене на енергия или изтощаване от непрекъснати тревоги и неприятности. Решетката може да символизира също така моменти на несигурност. Понякога те се асоциират с пречки в израстването на човек, както и различните препятствия в живота.

Острови. Островите имат много близко тълкуване с това на точките. В повечето случай те показват не благоприятни прекъсвания в живота, различни стресови периоди, проблеми в професионалната реализация или психически и емоционален стрес. Тези знаци могат да покажат също така наличие на страх, прекомерни страхове в областта на здравето, наследени заболявания и енергийни смущения. Наличието на този знак е един вид предупреждение. Възможно е показаните негативни събития да бъдат избегнати с промяна на мисленето и поведението.

Буквата „М“. Според експертите от областта на хиромантията тази линия се среща сравнително рядко. Тази буква се образува, когато няколко основни линии се пресичат в центъра на дланта. В повечето случа се образува, от линиите на Сърцето, Главата и Живота се пресекат. „М“ се счита за добър късмет. Показател е за добра интуиция и екстрасензорни способности. Притежателите на този знак са надеждни, лоялни и умеят да създават добри лични и професионални контакти.

Квадрат. Обикновено се счита за положителен знак върху дланта, който показва защита. Квадратът символизира добрия късмет и защитата от външни сили и въздействия. Често се приема като наличие на силен ангел-пазител. Понякога квадратът може да се тълкува и като време на изолация или лишаване от нещо.

Звезда. Звездата на дланта обикновено показва успех и късмет в района, където се намира. Ако се появява на линията на Живота е възможно тя да се разтълкува и като време на смут и объркване. Ако звездата се намира в края на линията може да се изтълкува като възможност за придобиване на слава, известност и велики постижения. Звездата често е показател за успешни отношения, но също така и емоционални проблеми и липса на доверие.

Пискюли“, известни са също като „палмови линии“. Тези линийки на дланта са символ за объркване, хаос, неразбиране на дадена ситуация или проблем. Те могат да показват, също така физически, емоционален или духовен спад. Тези пискюли често се срещат в края на линията на Живота. Понякога наличието на тези линии там се тълкуват като придобиване на голямо богатство на стари години.

Напречни маркировки – линии – отрицателни символи. Според хиромантията тези напречни знаци отнемат силата и разрушават положителната енергия на линията, върху която се намират. Независимо от мястото, където се появяват (линия или хълм) те създават пречки.

Триъгълниците се считат за много добър знак в хиромантията. Те  са показател за добър късмет и успехи. Триъгълните дават информация, че индивидът има отлични аналитични способности, благодарение на които ефективно може да контролира много ситуации и да постигне успех. Намиращи се на конкретна линия триъгълниците укрепват и засилват качествата на тази линия. Триъгълниците са символ за наличие на духовни или психически способности.

Тризъбец. Тризъбецът на дланта е много щастлив знак. Той повишава качеството на линията, на която се намира. Освен това тризъбецът може да пренесе положителния си ефект и върху съседни линии. Обобщено казано този знак дава щастие, богатство и здраве.

Много разклонения сочещи нагоре. Смятат се за положителен знак. В хиромантията са знак за преодоляване на блокадите в живота, най-вече благодарение на собствената си решителност. Те могат също така да покажат успешно постигане на целите. Тези линии показват наличие на оптимизъм, идеалистична и позитивна нагласа.

Много разклонения сочещи надолу. Сочещите надолу множество разклонения се считат за негативен знак. Често тези линии говорят за ситуация, която е излязла от контрол. Понякога се асоциират с песимизъм, загуби, нещастия, загуба или излишно хабене на жизнена енергия.

Вертикални линии. Вертикалните линии обикновено се считат за добър знак. Те са показател за положителна енергия. Често се бъркат с двойна линия. Наличието на вертикални линии в началото или края на някоя от главните или второстепенни линии, може да неутрализира всички негативни качества и знаци, които линията има. Често вертикалните линии са индикация за това, че дадено лице е завоювало успех, след изпитания и премеждия.