iasnovidstvoПарапсихология и способности

Парапсихологията (също известен като психични феномени) е област, занимаваща се с теми като телепатия, предчувствие, ясновидство, психокинеза, Преживяване, близко до смъртта (ПБС), прераждане, привидения и странни проявления (включително контакти с духове, полтъргайсти и предполагаеми извънземни).

Парапсихолозите изследват и изучават многобройни паранормални феномени, включително, но без да се ограничават в рамките на:

  • Телепатия: Трансфер на информация, на мисли и чувства между отделни личности чрез средства различни от Петте основни сетива.
  • Предчувствие: Възприемане на информация за бъдещи места или събития преди те да са се случили.
  • Ясновидство: Получаване на информация за места или събития на далечни разстояния, чрез средства непознати на съвременната наука.
  • Психокинеза: Способността на ума да влияе на материята, времето, пространството или енергията, чрез средства непознати на съвременната наука.
  • Преживяване, близко до смъртта: Преживявания докладвани от хора в състояние близко до смъртта или които са преживели клинична смърт и след това са били съживени.
  • Прераждане: Повторно въплъщение на душа или друг нефизически апсект на човешкото съзнание в ново физическо тяло след смъртта.
  • Видения: Феномен често свързван с духове и посещението им на места, където някой починал човек е пребивавал често или появяващ се при някогашните вещи на този човек.
  • и мн. други.

Тук ще откриете голямо разнообразие от дефинициите на описаните термини, реални истори, наръчници и много, много други.