Гривните в хиромантията

Гривните се намират на самата свивка на ръката. Това са хоризонталните линии, които разделят дланта от китката. Тези „линии“ се считат за част от алтернативните (второстепенни) линии в хиромантията. Броят има варира – най-често са по две, три или четири. Има хора, които имат само по една или повече гривни.

Според хиромантията всяка от гривните дава информация за 30 годишен житейски цикъл, например ако индивидът има четири линии това е индикация, че собственикът ще бъде дълголетник. Колкото по-ясни и непрекъснати са гривните на ръцете, толкова по-добри са шансовете за отлично здраве.

Две красиво оформени гривни: личността ще живее приблизително 60 години. Прекъсванията на гривната или красивата форма имат значение какъв живот чака личността: пълен с проблеми или с много щастие.

Три гривни без лоши знаци: заедно с красиво оформени линии на живота, главата и сърцето — дълъг, здрав и щастлив живот.

Четири гривни: един от най-щастливите знаци.

Освен като израз на години, гривните имат и друго значение:

Първата (най-близо до китката) се отнася за здравето;

Втората – положението в материалните сфери – пари, богатство, просперитет;

Третата – любовта;

Четвъртата се свързва с виталността и дълголетието.

Красиво оформени гривни без прекъсвания: заедно с добра Линия на живота и Линия на здравето е знак за щастлив спокоен живот.

Ако първата гривна (тази, която е най-близо до дланта) е ясна и добре оформена, без прекъсвания, вериги или негативни знаци е индикатор за добро здраве.

Ако първата гривна има проблемни зони, но другите са добре оформени – това означава, че лицето може да има трудности и здравословни проблеми на младини. С течение на годините животът се подобрява.

Прекъсната гривна: детството и младост, не са щастливи. Проблеми. Пречки. Ако на втората линия има прекъсване или точка се тълкува като наличие финансови проблеми.

Верижна гривна: неспокойна първа третина от живота. Ако линията е верижна, но няма прекъсвания, според хиромантията е сигнал за човек, които обича рисковете. Такива хора често лесно печелят и лесно губят пари. Линията е характерна на дланите финансисти, бизнесмени и адвокати.

Ако третата линия е изразено по-далеч от втората – човек, които ще се ожени (омъжи) по-късно.

Кръст на първата гривна: ранна смърт на единия от родителите.