Как се изчисляват важните периоди в живота, според Хиромантията?

Умението да се прогнозира вероятно е най-тежкият, труден и несигурен процес в хиромантията.

В хиромантията съществуват множество системи, които имат за цел изчисляването на времето и събитията. Най-ожесточените спорове се водят между Източна и Западна хиромантията – при двете системи могат да се открият доста различия по отношение на определяне на времето.

Голяма част от системите имат известни пропуски и времеви несъответствия. Най-добре е ако в практиката си опитате различни методи и техники. В прогнозирането е важно да знаем анализираната личност на колко години е. Така значително ще се намали процентът на възможните отклонения. А и както вече знаете ръцете се променят.

За да се определи едно събитие възможно най-точно е добре да бъдат разгледани и двете ръце. Като начало можете да се упражнявате с вече известни събития.

Според хиромантията всяка линия на дланта може да се раздели на определени периоди от време. Най-често ориентировка за това са главните линии, особено Линията на живота и Линията на съдбата.

Една от най-често използваните системи е показаната на илюстрацията. Целта на тази система на база измислени вертикални линии да се покажат приблизителните периоди. Първата такава линия е вертикалата, която се спуска от средата на Венериния хълм – така ще се покажат определени периоди, които са важни за проучване. Следващата линия отново тръгва от Венериния хълм, пресича Линията на живота, и се съединява с Линията на главата и Линията на съдбата, като продължава към Меркуриевият пръст. Точката, която се пресичат тези три линии е 35-та година от живота на човека. Това е периодът на най-големите жизнени борби, от които сякаш човек излиза или като победител или като победен.

За да се намери точката е нужно малко търпение и упражнения. Бъдете търпеливи и усърдни. С практиката намирането й ще бъде лесно и бързо.

Как да изберем правилната длан?

Когато се прави професионален и задълбочен анализ е уместно да се разгледат и двете ръце. Както вече знаете дясната ръка са нашите възможности, а лявата – вроденото. Въпреки това, много хироманти предпочитат избраната водеща ръка да е съобразена с възрастта и пола на индивида.

Ако дланите са на мъж под 30 годишна възраст водещата ръка при анализа ще е лявата. А ако мъжът е над 30 годишна възраст е по-добре да се избере дясната длан.

При жени над 30 годишна възраст ще се използва дясната длан като водеща при анализа и ако момичето е под 30 годишна възраст – лявата.

Възрастта на лицето

Както по-горе се спомена е добре да попитате лицето за неговата възраст. И все пак има методи, които могат да изчислят възрастта.

Според някои хироманти Линията на Живота показва човешкото дълголетие. Но това не е точно така. Най-малкото, за да се анализира продължителността на живота трябва да се измери съотношението на линията на живота и линията на сърцето, както и броя и състоянието на гривните.