Линията на децата в Хиромантията

Вертикалните чертички, които се спускат от корена на малкия пръст към Линията на Сърцето се нарича Линия на децата. Много хироманти са на мнение, че правите и дълбоко изразени линии означават деца от мъжки пол, а отвесните и тънки – момичета. Това е малко несигурен начин да се прогнозира пола на бъдещите деца. Според редица специалисти по хиромантия късите и много кратки, плитки и прекъснати линии показват аборти или загуба на деца.

В хиромантията посочват броя на децата и техния статут. Но само ясно, красиво оформените линии говорят за броя на родените бебета. Можете да разберете, колко точно деца ще имате като анализирате линиите на дясната си длан.

Липса на Линия на децата – не винаги означава безплодие. В хиромантията това може да означава, че лицето е твърде младо и все още не е обмисляло да остави свое поколение.

Ако има раздвоена в края си линия – индикация за близнаци.

Дълбоки и широки линии – момчета.

Тесни и плитки детски линии – момичета.

Острови в началото на линиите на децата – показват, че като малки децата ще са по-болнави.

Острови в края на линиите на децата – показват проблеми с децата като по-големи.

Изкривени или извити детски линии – болнави деца.

Линия с полукръг откъм Линията на брака е знак за извънбрачни деца.

Как да се изчисли по-точно броят на децата, според Хиромантията?

Подобно на астрологията и нумерологията и тук е добре да се търсят няколко сигнификатора, които да потвърждават важни неща, като брой, пол и здраве на децата.

Такива сигнали могат да са:

Добре развит хълм на Верена (разположен в основата на палеца) е индикатор, че индивидът има отлична сексуалната функция, която предполага отлични възможности за раждане на деца. И обратното – ако хълма на Венера и плосък и нисък е индикация за по-малко деца.

Ако от двете страни на линията на брака има множество фини линии или е оформена като верига е индикация за малко деца.