Линия на сладострастието – Via Lasciva

Линията на Сладострастието е една от най-рядко срещаните линии. Нейната рядкост я прави интересна и предизвикателна за проучване. Но за жалост достоверната информация за тази линия е малко.

Появява се като правилен или не правилен лъч на средната част на Лунния хълм и свършва на Венериния хълм.

Линията е известна още като Линия на Нептун. Линията най-често се свързва със секса, но също така и към чувствителността към определени храни и вещества. Тя може да покаже различните алергии и зависимости – тютюн, кафе, алкохол, наркотици и т.н.

Много често се бърка с линията на пътуванията.

Тази линия дава информация за човешката чувствителност и маниите. Личностите, които имат тази линия на своите длани, могат да се считат за големи любовница.

Липсата на линията не е повод да се смятате за лош любовник или човек, за който сладострастието е чуждо.

Дълга красиво оформена, с нормален цвят Линия на сладострастието – говори за силна жизнерадост и жизненост.

Широка, тъмночервена Линия на сладострастието – болна фантазия, животински нагон, нимфомания, бруталност.

Линия на сладострастието, която е прекъсвана на няколко места и с край на Венериния хълм – склонност към пристрастявания, употреба на наркотични вещества.

Линия на сладострастието пресичаща Линията на Живота – опасност в периода, за който се отнася пресичането.