Линиите на влиянията в Хиромантията

Още една доста рядко срещана линия, която се счита за второстепенна (алтернативна). Практически това е група от линии, които се намират на дланите във формата на тънки, паякови линийки, които се простират, от Венериния хълм – и докосват (или пресичат) Линията на живота, Линията на съдбата, а често и други линии.

Най-често тези линии се виждат при личности, които имат много изразителен Венерин хълм. За тези хора е характерно, че са във властта на чувствата и често вървят със своето сърце напред.

Ако линиите на влиянията се простират от Лунния хълм към Венериния хълм – в хиромантията е знак, че индивидът има проблеми, които идват най-вече заради приятели, роднини, неприятели.

Как да разберем дали линиите на влиянията започват от Лунния или Венериния хълм – в началото тези линии винаги са по-тънки, отколкото в края.

Линиите на влиянията според Хиромантията могат да са хоризонтално или вертикално (и комбинирано).

В хиромантията Хоризонталните се считат за негативни, а Вертикалните за добри.

Ако линиите на Влиянията са Решеткообразни –  знак са за голям сексуален потенциал, похотливост, ненаситност.