Линията на пътуванията в Хиромантията

Линията на пътуванията е второстепенна (алтернативна) линия, която не е задължително да присъства на дланта. Тази линия е сред най-динамичните – появява се и изчезва сравнително често. Намира се на Лунния Хълм и имат формата на хоризонтални линии, които пресичат тази част на дланта. По името й лесно можем да се досетим, че тази линия дава информация за късите и далечни пътища, но освен това тя се свързва и с необходимостта от промени.

Ако липсва Линия на, това не означава, че индивидът няма да пътува. Според хиромантията човек без линия на пътуванията ще ходи в чужбина или в други градове с цел почивка а не, за да работи или да създава семейство. Характерно за хората, които нямат линия на пътуванията, че ценят своето семейство и родина и не са склонни да ги разменят.

Една дълга хоризонтална Линия – далечен път, дълго пребиваване в чужбина.

Няколко дълги линии на пътуванията – много и чести пътувания.

Остров на Линията на пътуванията – опасност, когато личността се намира в чужбина.

Прекъсване на Линията на пътуванията – личността ще отиде в чужбина, ще пребивава известно време на едно място, а после ще продължи своя живот на друго място в чужбина.

Ако линията на Пътуванията е дълга и пресича линията на живота –означава, че пътуването е неизменна част то живота на този човек. Много често такива хора правят успешен туристически бизнес.