Марсовата линия, според Хиромантията

Марсовата линия спада към алтернативните (второстепенни линии) в хиромантията. Тази линия не се среща на всяка ръка. За Марсовата линия е писано сравнително малко. Начинаещите и непрофесионалните хироманти я бъркат с Линията на Живота и нищо чудно, защото тя прилича на нея.

Обикновено тази линия започва от Долния Марсов хълм (понякога и от Венериния хълм) и с плавен лъч се спуска към корена на шепите. Тя е успоредна на Линията на Живота. Линията на Марс е благоприятна линия – тя дава енергия и жизненост. В хиромантията Марсовата линия се асоциира като биоакумулатор, който се пълни сам от себе си. Марсова линия може да се види на личности, които имат огромна жизнена енергия, предприемчиви, неуморни и са свръх енергични.

Ясна, красиво оформена и дълга Марсова линия – личност, която има неизчерпаема енергия и борбеност, позитивна агресия. Човек с такава линия винаги е в движение. Ако линията е съчетана с добре развит Меркуриев хълм е още един знак, че личността е надарена с отлична жизненост и енергичност. Тази комбинация дава отлична възможност за придобиване на прилични материални блага. Благодарение на своята противност и решителност личността има шанс за постигане на високи житейски цели.

Къса и широка Марсова Линия – показател за голяма сила и издръжливост.

Ако Линията на Живота не е добре поставена, но Линията на Марс е – лицето има добро здраве и силен дух.

Ако Линията на Марс следва Линията на Живота от край до край – човек ще се радва на отлична енергия през целия си живот.

Ако Линията на Марс следва Линията на Живота на определено място – човекът ще бъде изключително активен и енергичен през този период.

Ако Линията на Марс е отдалечена от Линията на живота – упорит човек, който винаги е готов да се бори.

Едно, две или повече прекъсвания на Линията на Марс – периоди на много енергичност и спад. Опасност от стомашни заболявания и главоболия.

Двойна Линия на Марс – изключително енергичен и деен човек.

Ако има разклонение на Марсовата Линия към Хълма на Венера – показва, че човек най-вероятно ще живее далеч от родното си място, където ще дойде и успехът му.

Ако има разклонение на Марсовата Линия към Лунния Хълм – склонност към разрушителни пороци – алкохол, наркотици и т.н. Ако има и остров опасност от проблеми с главата.

Вилица в края на Марсовата линия – патриотичност, но и агресивност.