Линия на здравето (Линия на черния дроб)

Линията на здравето е една от рядко срещаните линии. Тя е от групата на алтернативните линии – помощни и незадължителни линии. Често се среща и под името Линия на черния дроб. В литературата може да се срещне и като Линия на Меркурий.

Традиционно започва от Меркуриевия хълм, спуска се по дланта и понякога пресича линията на живота. При някои хора тази линия може да стигне до свивката на ръката. Възможно е линията да започва под Линията на сърцето и да завършва преди да е преминала линията на живота.

От само себе си е ясно, че Линията на Здравето дава информация за болестите и начина, по който болестните състояния преминават, за здравословното състояние на човек.

Има противоречиви мнения за тази линия. В Китайската хиромантия тази линия се нарича нездравословна, защото се появява на ръцете на човек, който има недобро здраве. Според Западните традиции не всички линии на Здравето са непременно лоши. Права линия, която не докосва линията на живота обикновено показва добро здравословно състояние.

Липса на Линията на Здравето – ако не намирате тази линия на ръцете си не се притеснявайте. Това е по-скоро добър знак, който означава че имате добро здраве и най-вероятно нямате сериозни здравословни проблеми.

Вълнообразна Линия на Здравето – според хиромантията тази линия предупреждава за потенциални здравословни проблеми, променливо здраве. Да се внимава с храносмилателната система, функционирането на черния дроб и жлъчния мехур. Много вероятно е човек с вълнообразна линия на здравето да страда от стомашно-чревни разстройства. Ако линията образува голяма дъга е сигнал, че индивидът има склонност към загуба на сила и жизненост.

Прекъсната линия – проблеми с храносмилателната система. Променящо се здравословно състояние, лоша циркулация на кръвта.

Линията на здравето е пресичана от множество дребни и къси линии – сигнал за лошо здравословно състояние, проблеми с отделителната система, склонност към чести боледувания. Опасност от различни инциденти.

Къса и съставена от множество къси линии – показател за влошаване на здравето.

Дълга, непрекъсната Линия на здравето – ако има и ясна Марсова линия в хиромантията се тълкува като наличие на добро здраве, силни нерви и лек сън. Ако тази линия се простира от китката до Меркуриевия хълм и имаме ясна Марсова линия, към горното тълкуване можем да добавим и личност, която познава тайните на професионалния успех.

Ако на Линията на здравето има остров (или образования приличащи на понички) е добре да внимавате с черния дроб и жлъчката. Често островът е сигнал за нарушена на бъбречна функция или дихателната система. Ако острова е голя и ръката е на жена да се внимава с половите органи и гърдите.

Ако на Линията на здравето (Черния дроб) върви като верига – лошо здравословно състояние, чести проблеми с черния дроб.

Звезда на Линията на Здравето – показва, че е трудно да се получи подкрепа и помощ от семейството. Жените, които имат една звезда, която се намира на пресечната точка на Линията на Здравето и Линията на Главата е сигнал за безплодие или трудно забременяване. При мъжете обикновено е сигнал за по-ниска сексуална функция.

Квадратът тук е лош знак. Означава проблеми със здравето.

Петна – сигнал за заболявания. Ако са червени пазете се от треска и възпаления.

Кръстът – предупреждава, че индивидът може да пострада при инциденти.

Триъгълник на линията на Здравето е сигнал за някакъв псхически проблем или мания. Но ако Линията на Главата, Линията на Здравето и Линията на живота образуват голям Триъгълниктова се смята за щастлив знак. Колкото широка е зоната, толкова голям е вашият късмет.