Хълмовете в Хиромантията – хълм на Юпитер

Значение на Хълмовете в Хиромантията – хълм на Юпитер

Подобно на тълкуването му в астрологията и в хиромантията този Бог и хълмът носещ неговото име има връзка с човешките духовни качества, с благородството, ентусиазма, етичност, правдолюбие, приятелското отношение към хората.

Юпитеровият хълм се намира в подножието на Юпитеровия пръст – т.е. показалеца.

Нормално развитият Юпитеров хълм означава, че човек е в състояние на упражнява състрадание, има добър ум, умее да въздейства върху другите. Този човек притежава уравновесеност, честност, реални амбиции.

Твърде плосък и слабо развит юпитеров хълм дава информация за мързел, егоизъм, твърде голямо самочувствие, самоизтъкване, твърде голяма гордост. Често делата на тези хора са необмислени. За щастие се среща рядко. Малкият хълм на Юпитер показва, че притежателят му няма да заеме лидерски позиции. Възможно е тези хора да използват подлост в отношенията си с другите хора.

Твърде голям хълм подсказва за много амбициозен, с голямо самочувствие и егоцентричен човек. Огромно желание за самоизтъкване, гордост. Ако този хълм е доминантен т.е. най-силно изпъкналия на дланта говорим за личност, която трудно сътрудничи с другите.

Доминиращ или силно акцентиран хълм на Юпитер според хиромантията е знак за лидерски способности. Ако хълмът е високо издигнат и „пухкав“ човекът има много знания и е много вероятно да постигне добри резултати.

Гладък Юпитеров хълм – спокойствие и отстъпчивост..

Една хоризонтална линия на Юпитеровия хълм – опасности свързани с главата и очите, рязка промяна в моралните ценности.

Двойна линия в посока линията на главатакомплекси, недобри преценки, склонност към себеподценяване.

Решетка на Юпитеровия хълм – недостатъчен самоконтрол, некоректност. Често проблемите идват от самия човек. Често думите не отговарят на действията.

Множество малки линии на Юпитеровия хълм – линиите могат да са на един или на няколко реда. Те показват, че лицето има добро образование и се стреми към знания. Ако има потвърждение от друго е възможно лицето да заема висок пост. Такива линии ще видите на ръцете на политици, ръководители на големи организации, учени и т.н.


Кръст на Юпитеровия хълм –
щастлив знак. Според хиромантията кръстът тук говори за природна защита, голям късмет. Кръстът говори и за наличие на езотерични способности. В увода говорихме за разликите между лявата и дясната ръка. Ако кръстът е на лявата си ръка лицето има природна дарба за ясновидство. Ако кръстът е на дясната човек може да получи езотерично познание благодарение на своето развитие и труд. Ако кръстът е на двете ръце – означава, че човек има и е развил добре своите окултни способности.

Звезда на Юпитеровия хълм – блестящ успех в кариерата, възможност за богатство и слава.

Кръг или остров – успех, но чрез борба и труд. Наличие на моралност, честност, работливост.

Пръстен намиращ се в основата на Юпитеровият пръст и на хълма на Юпитер е неблагоприятен знак в хиромантията. Тези хора пилеят енергията си и трудно могат да реализират своите мечти и идеи. Тези хора рядко заемат мениджърски или ръководни позиции. Възможно е да индивидът да стане популярен, но това няма да му донесе очакваното щастие.

Квадрат – изолация, грешки в преценките, прибързаност, липса на опит. Понякога квадратът тук се счита като защитен знак.

Точка – търпение и застой, понякога обществена изолация. Ако точката е червена говори за автоагресия и неконтролирани постъпки.

Ако няма видимо пространство между хълмовете на Юпитер и Сатурн лицето успява да с лекота да си сътрудничи с други лица.

За останалите хълмове в хиромантията можете да прочетете тук.