Значение на Хълмовете в Хиромантията – хълм на Сатурн

В хиромантията хълмът на Сатурн дава информация за кариерата, финансовото състояние и благосъстоянието на човек. Чрез този хълм можете да научите за разума, пестеливостта и упоритостта. Тук може да се намери и информация за това как човек управлява своите емоции.

От астрологията знаем, че силата на Сатурн, е да се запази ситуацията под контрол, така че, ако лицето е в състояние да контролира емоциите си и ги показва само в подходящия момент, това означава, че той е надарен със силата на Сатурн, а такъв човек е способен да издържи на всичко. Той ще бъде в състояние да постигне целта си.

Този хълм се намира в подножието на Сатурновия пръст (средния).

Нормално развит Сатурнов хълм подсказва за добре развит ум, равновесие, остроумие, склонност към самоанализ, възприемане на нови знания, предпазливост, дискретност.

Плосък, слабо развит Сатурнов хълм показва за непреодолени цели в живота. Този човек често възприема живота като игра. Склонност към ексцентрични и неочаквани дела Хората, които имат слабо развит хълм на Сатурн, трябва да работят усилено ако искат да постигнат по-добри резултати в живота си.

Прекалено развит Сатурнов хълм показва наличие на мрачни черти като самоунижение, фатализъм, меланхоличност, самота, самостоятелно – лишаване от свобода.

Изпъкналият хълм на Сатурн, който се разклонява от много линии може да означава, че човекът е в състояние да постигне високи резултати без да полага много усилия. Ако е в комбинация с добри знаци – работливост, честност, практичност.

Доминиращ (най-високо изпъкнал) хълм на Сатурн се наблюдава най-често при децата на известните хора.

Хълмът на Сатурн е в тясна връзка с линията на Съдбата. Ако тази линия е насочена към средния пръст и е ясно изразена човек винаги ще се стреми към постигането на високи резултати. Рядко, но могат да се видят хора, чиято линия на Съдбата започва от китката и завършва в близост до хълма на Сатурн – при тези хора успехът ще дойде рано или късно.

Ако линията на Съдбата е вълнообразна – показва трудности в професионалната си дейност (с подробен анализ къде точно се намират вълните може да се каже и къде, и заради какво точно са тези трудности). Често този човек работи усилено, но без  удоволствие. Такъв човек е готов да понесе всички трудности и да постигне своето. Често печелят много пари, но това рядко им носи желаното удовлетворение.

Гладък Сатурнов хълм – малко радости и малко страдания, склонност към медитация.

Решетка на Сатурновия хълм – чудачество, нестандартност, аутизъм. Възможно е, обаче този човек да развива духовни качества.

Една линия на Сатурновия хълм –  щастие, успехи.

Многобройни линии на Сатурновия хълм – множество битки, неуспехи, пречки, тъга.

Кръст на Сатурновия хълм – опасност от наранявания, проблеми с костите, застарели жизнени принципи.

Звезда на Сатурновия хълм – болнавост.

Кръг или остров на Сатурновия хълм – коренни и внезапни промени в живота, възможност за имотно наследство, периоди на спокойствие и чудни събития.

Квадрат на Сатурновия хълм – егоизъм, физическа изолация, чудачество.

Пръстен на Сатурновия хълм – символизира запушване на енергия. В хиромантията този пръстен показва финансови и професионални затруднения и проблеми.

Точка на Сатурновия хълм – опасност от тежко нараняване, работни инцидентни, травми.

 

 

За останалите хълмове в хиромантията можете да прочетете тук.