Значение на Хълмовете в Хиромантията – хълм на Меркурий

Хълмът на Меркурий подобно на значението му в астрологията символизира информацията, желанието или нежеланието за комуникация,  за гъвкавостта на индивида в обществото, комуникацията, финансите, математиката, писменото и устно слово.

Възможно е този хълм да бъде преобладаващ. Ако е така според хиромантията става на въпрос за човек, който има изключителни дарби по отношение на търговията, финансовите комбинации и/или комуникацията. В гръцката митология Меркурий е богът на търговията и комуникациите.

Нормално развитият хълм на Меркурий означава доброта, общителност, щедрост, логическо мислене, добър вкус и артистични способности. Добри способности за адаптиране и общуване. Тези хора умеят да се изразяват добре, да изследват новото, да анализират и получават нови знания.

Много изразен и твърде голям хълм на Меркурий – непослушност, „маймунски“ ум, лесно се разсейва, приказливост, клептомания, разточителство, склонност към преструвки.

Слабо развит или плосък хълм на Меркурий показва за скучен, сив живот, липса на всякакъв интерес към изкуството и културата. Заекване, склонност към дребни спекулации и измами.

Решетка на Меркуриевия хълм – спекулации, тайни действия с последици, лоши приятели, лесно се влияе от лъжци и измамници.

Голям брой линийки на хълма на Меркурий – в по-старите книги по хиромантия се тълкува като броят на децата, но в действителност днес не е точно така. Тези линии по-скоро определят умът и действията, както и дали има проблем по отношение на духовното или физическо развитие.

Кръг или остров на Меркуриевия хълм – нервност.

Квадрат на Меркуриевия хълм – успехи и щастие от страна на по-стари хора, помощ и защита от ръководители и висшестоящи, успехи в професията.

Кръст на Меркуриевия хълм – чувство за собствена вина, неуспехи свързани с лоши познанства.

Наличие на „вилица“ на Меркуриевия хълм са показател за объркващи мисли. Този човек, за добро или лошо, често променя гледната си точка и не винаги използва само логични аргументи.

Точка на Меркуриевия хълм – затруднение в говора, заекване, глухонямост.

Ако има линия идваща от хълма на Меркурий е свързана към Линията на живота, в Хиромантия е добър знак. Такъв човек е в състояние да се постигнат високи резултати. Много общителен – умее да се разбира с почти всеки човек.

 

За останалите хълмове в хиромантията можете да прочетете тук.