Значение на Хълмовете в Хиромантията – хълм на Марс

В римската митология Марс е богът на войната. На дланта има два Марсови хълма – Горен и Долен.

Въпреки, че има детайлни разлики между двата хълма на Марс е удачно те да се разглеждат като едно цяло.

 

Горен хълм на Марс:

Горния хълм на Марс се намира между Линията на сърцето и Линията на Главата. Заема частта намираща се точно под Меркуриевият хълм.  Дава информация за смелостта, морала и човешката отговорност. По този хълм може да се разбере как човекът се отнася към другите хора и как си взаимодейства с тях.

Нормално развитият хълм свидетелства за добре развити морални качества. Наличие на умереност, противност, храброст и решителност.

Прекалено развит или много изразен горен марсов хълм  – саркастичен и подигравателен характер, критичност, ревност, силно чувство за притежание.

Гладък, тесен или слабо развит горен марсов хълм  – страхливост, агресивност най-вече заради чувство на безсилие или комплекс.

Решетка на горния марсов хълм –  необузданост, прекалено и често безсмислено пилеене на силите.

Кръг или остров на горния марсов хълм – опасност от травми свързани с автомобилна катастрофа, електричество, боравене с опасни инструменти, метални и режещи уреди.

Кръст на горния марсов хълм – бойна, агресивна натура, склонност към скандали, караници и кавги, липса на самоконтрол, избухливост.

Квадрат на горния марсов хълм – знак за голямо щастие, отличен самоконтрол, умение за рационално използване на собствената енергия.

Триъгълник на горния марсов хълм – тактичност, творческа и конструктивна енергия, склонност към много размишления.

Звезда на горния марсов хълм – професия свързана с униформа – военен, полицай, пожарникар. Успехи и щастие във военната кариера.

Долен хълм на Марс – качества като храброст, агресивност, смелост и инициативност.

 

Долен хълм на Марс

Намира се между Юпитеровия хълм, Линията на главата и Венериния хълм. Този хълм има връзка с животинската сила на човека. Този хълм има връзка със секса, ревността и честолюбието. Понякога се определя като резервен акумулатор за нещата, които са свързани с Венериния хълм. Влиянието на долния хълм на Марс може да коригира в голяма степен Линията на главата, както и да окаже влияние върху Хълма на Сатурн и хълма на Юпитер.

Нормално развит долен хълм на Марс в хиромантията е символ на смелост, способност да се запази главата в критични условия. Показател е за умерен темперамент, нормална чувствителност, храброст в разумни граници.

Прекалено изпъкнал и развит долен хълм на Марс говори за агресия. Такива лица са импулсивни, воюващи, готови са да рискуват. Често са агресивни и в секса, любовта. По правило са страстни натури, но със склонност към простащина.

Слабо развит долен хълм на Марс показва, че лицето е страхливец и че не може да издържи на болката. Незаинтересованост от любовта и секса, слабоволие, апатичност.

Кръст на долния хълм на Марс – меланхолия, апатичност, склонност към депресии.

Квадрат на долния хълм на Марс –  добър знак, особено ако ръката е на жена. Според хиромантията показва възможност любовта да се съчетае с голяма материална придобивка.

Звезда на долния хълм на Марс – скрита ревност, сексуална зависимост от партньора, помощ от приятели.

Точка на долния хълм на Марс – травматични преживявания свързани със секса.

За останалите хълмове в хиромантията можете да прочетете тук.