Значение на Хълмовете в Хиромантията – хълм на Луната

В митологията Луната е свързана с раждането и смъртта, с женското, пасивността, емоциите. Понякога се свързва с непостоянството, с циклите, приливите и отливите, настроенията, илюзиите, сънищата, мечтателството..

Лунният хълм заема голяма част от дланите. До него се намират Горния марсов хълм, Линията на главата, Линията на съдбата. Намира се в близост до външната ивица и свивката на ръката.

Този хълм символизира човешкото въображение, сантименталността, илюзиите, сънищата. Луната има две страни, с едната страна винаги светла, а втората винаги е тъмна. По същия начин всеки човек има две страни – т.е. действията на човека не винаги съответстват на думите му.

Нормално развит  хълм на Луната дава информация за чувствителен, романтичен, артистичен и чувствителен характер. Отлично въображение, фантазия и умерена сантименталност. Такива хора често са любители на морето и природата.

Плосък, слабо развит хълм на Луната  – живот без много вълнения, слабо развита фантазия, приземеност.

Голям, твърде изпъкнал хълм на Луната  е знак за  хипертрофирано въображение. Болна фантазия, нестабилност и склонност към депресии. Такива хора често на преувеличават своите истории. Това са и творчески натури, с богато въображение, но често са малко обидчиви и мечтателни.

Решетка на Лунния хълм – склонност към изпадане в тежки меланхолии, безсъние особено по време на пълнолуние, депресивност.

Триъгълник на Лунния хълм – лошо здраве, болнавост.

Остров или кръг на Лунния хълм – опасност от отравяне, трудно излечими болести, склонност към дехидратация.

Кръст на Лунния хълм – хироманстки талант, астрологически и езотерични дарби. Голяма чувствителност.

Звезда на Лунния хълм – склонност към лунатизъм, фанатизъм във вярата.

Ако линията на Съдбата е в контакт с хълма на Луната това означава, че човек има талант да напредва в кариерата и професионалната си реализация благодарение на интуицията си.

За останалите хълмове в хиромантията можете да прочетете тук.