Значение на Хълмовете в Хиромантията

хълм на Аполон (Слънцето)

Аполон е богът на светлината, музиката, танците, поезията, изкуствата, медицината и пророчествата. Той е предводител на музите. В изкуствата е представен като красив млад мъж, често с лира в ръка.

В хиромантията хълмът на Аполон и линията на сърцето са тясно свързани. Този хълм дава информация за добротата, креативността, ведростта, дали на човек може да се вярва и дали самият той вярва в себе си. От хълма на Аполон може да се научи, още за  това как човек ще се реализират художествените способности, чувството за естетика, таланти, духовността, творчеството и цялостната реализация.

Хълмът се намира в подножието на Аполоновия пръст – т.е. безименния. Линията, която се простира на долу от хълма на Аполон се нарича Линия на Сърцето.

Нормално развит Аполонов хълм принадлежи на хора, които се справят в много неща с лекота. Тези хора са щедро надарени от природата и съдбата си. Умеят да се концентрират.

Силно изразен Аполонов хълм – говори за художествени таланти, гениалност, многостранност.

Неизразителен, слабо развит Аполонов хълм – липсва на чувство за красота и изкуство, простащина, липса на естетика.

Когато към хълма на Аполон има линии идващи от хълма на Меркурий, такъв човек става журналист, писател, танцьор има добри резултати в областта на изкуството.

Гладък Аполонов хълм – живот без отношение към красивото, неуспехи и неразбиране на изкуството.

Една хоризонтална линия на Аполоновия хълм – талант, успехи, почести в една или друга област на изкуството.

Голяма вертикална линия или число на Аполоновия хълм – голям талант в изкуствата, многостранност, сръчност.

Няколко вертикални линии на хълма на Аполон – според хиромантията означава, че човек има склонност да се впуска в нови дейности без да е приключил старите. Понякога, такъв човек намира правилния начин за действие и става богат.

Кръст на Аполоновия хълм – неосъществени или нереални амбиции в областта на изкуството, комплекси за малоценност.

Звезда на Аполоновия хълм – успех, популярност и слава, изключителни способности в изкуствата и езотеричните области.

Точка или Решетка на Аполоновия хълм – интерес, но и неуспех в областта на изкуствата, усложнения, провали, губене на авторитет. Често нещата се случват са вследствие на много битки и неуспехи.

За останалите хълмове в хиромантията можете да прочетете тук.