Шри Янтрата е една от най-благоприятните, важни и мощни Янтри. Смята се, че Шри Янтра е символ на 12 000 години.

Янтрата е полезна за почти всички. За Шри Янтрата се казва, че тя е източникът на постигане на всички земни желания и изпълнение на всички желания чрез вътрешна космическа сила и умствена сила. „Шри Янтра“ – Шри означава богатство и Янтра – Значение „Инструмент“ – Инструмент за богатство Шри Янтра носи материално и духовно богатство. Шри Янтра има необяснимата сила да изпълни всичките ни желания (разбира се тези, които са добри за нас) и да промени живота ни към по-добро.

Шри Янтра може да бъде е отговорът на всички проблеми и негативи в нашия живот. Всяко лице, използващо Shree (shri) Янтра, постига много по-голямо благоденствие, мир и хармония. Шри Янтра помага да се счупят всички препятствия в нашия живот. Тя ни помага да разширяваме своите граници на растежа – духовно и материалистично. Тя помага за намаляване на отрицателните енергии и негативните ситуации, които ни възпрепятстват да постигнем по-голям успех, благоденствие, хармония и мир.

Често се оказваме в ситуация на изключителен стрес, липса на мир и хармония, висока степен на безпокойство, проблеми във взаимоотношенията с други, лоши инвестиции, неуспешен бизнес, стагнация в живота и професията, намаляване на финансовите перспективи, чувство на несигурност, повтарящи се неуспехи, лош късмет – въпреки, че включваме нашите най-големи усилия, упорита работа, интелигентност и добри намерения.

Силата на Шри Янтра е в нейната сакрална (свещена) геометрия. Основният „инструмент“, които използва Янтрата са познати като Златно сечение. Свещената геометрия на Шри Янтра е чисто визуално изображение на пътешествието на живота, което се ражда от космическото единство (Източникът), разгръща се в многочисленост (нашите лични изражения на Вселената) и след това отново се връща в единството – като през цялото време поддържа усещането за единство и цялост. Шри Янтра сама по себе си е медитация.

Шри Янтра е съставена от девет преплетени триъгълника, които излизат от централна точка и в последствие образуват 43 по-малки триъгълника. Централната точка е известна още като „Бинду“ – събирателен фокус между физическата сфера и нейния непроявен източник и символизира Вселената с цялото й изобилие. Янтрата символизира още и мъжкото и женско Божествено начало.

Тъй като е съставена от 9 триъгълника, янтрата често бива наричана и навайони чакра (нава означава „девет“ йони е женската утроба като източник на живота, а чара – или чакра – означава енергиен център.). Преплитайки се 9-те главни триъгълника оформят мрежа от 43 по-малки триъгълника, които символизират цялата Вселена, целият Космос като символичната утроба на Сътворението. Триъгълниците (Вселената) са заобиколни от Лотос с 8 листа, лотос с 16 листа и храм (квадрат) с четири врати, които символизират 4-те посоки на Света.

Шри Янтра или Нава чакра може да бъде илюстрирана и като структура от 9 нива:

  1. Сарва Андамая, която се състои от една точка Бинду – събирателен фокус между физическата сфера и нейния непроявен източник и символизира Вселената с цялото й изобилие.
  2. Сарва Сидхи Прада, която се състои от един малък триъгълник.
  3. Сарва Рогахари – състоящ се от 8 малки триъгълника.
  4. Capea Ракшакара, която се състои от 10 малки триъгълника.
  5. Capea Артхасадхака, която се състои от 10 малки триъгълника.
  6. Capea Саубхагядаяка, която се състои от 14 малки триъгълника.
  7. Capea Санкшобахана – кръг, който съдържа лотос с 8 листа.
  8. Capea Ааса Парипурака – кръг, който съдържа лотос с 16 листа.
  9. Трилокя Мохана или Бхупара, която се състои от квадрат с три линии с четири портала.

Можете да поръчате Бижу с Шри Янтра от тук