РЕЧНИК
на астрологически термини (от санскрит):

Antardasha– вторичния планетарен период, под-период
Artha– богатство
Bhava– дом
Bhukti– вторичния период, под-период
Brihat Parashara Hora Shastra (BPHS) – класически труд на ведическата астрология с автор мъдреца Махариши Парашара
Chandra Lagna– завъртане на картата, за да се постави Луната като Асцендент
Combust– планета на по-малко от 8 гр. от Слънцето, комбуст
Dasha– общият, главен планетарен период на дадена планета
Dosha– зло влияние, увреждане, поражение
Dharma– задължение, мисия, цел на живота
Dispositor– владетел на дома (т.е. знака), в който се намира планетата
Drishti– планетарен аспект (поглед, желание)
Dusthana– негативен дом ( домове 6,8,12)
Ganesha– Богът със слонска глава, който е покровител на астролозите
Graha– планета
Guru– Юпитер; духовен учител
Jyotish– „Този, който контролира Светлината“ (съкратено от Jyoti и Ishvara), Бог
Jyotisha– човек, изучаващ Джйотиш, от мъжки пол
Jyotishini– човек, изучаващ Джйотиш, от женски пол
Kama– материални и сензорни желания
Karaka– индикатор, който показва вродените качеставата на дадена планета или дом
Kendra (Kona)– ъглов дом (домове 1,4,7,10)
Kona– ъглов дом (домове 1,4,7,10)
Lagna (Lg) – Асцендент
Lakshmi– Богинята на богатството (SL- Sri Lakshmi)
Maha– велик, голям
Maharishi– велик мистик, духовен изследовател
Maraka– „дом, причиняващ смърт“ и нейният владетел
Moksha– дом на себереализация или окончателно освобождаване (домове 4,8,12)
Moolatrikona– силата на една планета, подсилена със знака и степента, в която тя се намира (в своя по-силен знак), например за Марс- Овен, за Юпитер- Стрелец, т.н.
Pratiantardasha– под-под- планетарен период
Poorvapunya– натрупаната положителната карма от миналия живот
Raja Guna– качеството на материални и сексуални желания
Raja-yoga karaka– индикатор на кралски съюз
Rashi– астрологичен знак
Rashi Chakra– натална, астрална, рождена карта, хороскоп
Rishi– мъдрец, духовен изследовател
Sattva Guna– качеството на добродетелността и чистотата
Sihshya– студент, ученик, обучаем
Shastras– класически ведически писания
Shri (Sri)– господин, вежливо обръщение
Tama Guna– качеството на невежеството
Triks– негативни домове (домове 6,8,12)
Trikona (Trino)– дом 1, 5 и 9
Trino (Trikona)- дом 1, 5 и 9
Upachaya– нарастващ дом (домове 3,6,10,11)
Vimshottari Dasha– система от планетни периоди от 120 години
Yogakaraka (YK)– индикатор на кралски съюз (между бог Вишну и съпругата му Лакшми)
Ъглов дом (или Кендра) – домове 1,4,7,10

Шри Ю