Равнините на питагор

Равнините на Питагор е метод в нумерологията,чрез който можем да разкрием причината за едно събитие, както и неговото развитие в бъдещето. Основава се на датата на раждане, която в този случай не е статична, а може да претърпи промени така, както се развива човекът – по пътя на еволюцията или на инволюцията. Равнините на Питагор са в състояние да покажат съотношението на Ин и Ян елементите в организма, както и евентуалните здравословни проблеми, които биха били заплаха за съответната личност.

Причините за едно събитие, настоящето му развитие и резултатите от него се тълкуват от четири основни числа, които се вписват в „матрица”. Ако в датата на раждане присъства нула, тя се отчита задължително. Класическият вид на равнината е:

1 4 7
2 5 8
3 6 9

Първото основно число се образува като съберем числата от датата ни на раждане. Например: мъж, роден на 11.07.1864 = 1+1+7+1+8+6+4 = 28

28 е числото, което показва как трябва да се развива този човек. Причислява се към т.нар. съвършени числа.

Второто число е резултат от редукцията на първото:

28 = 2+8 = 10 = 1+0 = 1

Нулата няма да се впише в равнината, но ще се отчете при самия анализ. Образува се линията 281, която показва вибрациите на бъдещото развитие на този човек.  В Питагоровия квадрат, 2-5-8 символизира свободата да действаш в настоящия момент и да умееш да постигаш целите си.

Третото число се образува по формулата:

А – ( В х 2), където „а”е първото получено число,а „в” е първата цифра от датата на раждане. В нашия случай:

28 – (1х 2) = 28 – 2 = 26

Четвъртото число е редукция от третото:

26 = 2+6 = 8

Линията 268 е причината да се случи събитието или характеристики, които са били заложени в самия индивид.

За да проследим развитието на личността в настоящия живот е достатъчно да погледнем датата на раждане, изписана в обра-тен ред: 4681711

И така, вече имаме необходимите числа, с които да попълним равнината:

1171864

281268

1111 4 7
22 888
66

Цифрата 1 символизира волята, силата на характера и желанието за власт

2 – енергията, емоцията и възможността за компромиси

3 – натрупване на знания и интерес към точните науки

4 – здравословното състояние на индивида и човекът като физика

5 – логика и интуиция, възможност да се развиеш, пътят и начинът, по който ще го направиш, както и влиянието на авторитетите

6 – майсторството в битов план, физическият труд, бунтът и разрушението

7 – концентрация, познанието за света, късметът и духовното развитие

8 – търпението, отговорността и нетрадиционното развитие

9 – паметта, пророчеството, висшата хармония, фантазията, но и заблудите и пристрастяването

Получената равнина е характеристика на мъжа от посочения пример, заложените способности,които може да развие. Той би могъл да се насочи към духовните качества или да тръгне към материалната страна на живота. За целта се правят още равнини. Едната ще покаже агресивното състояние на индивида, а другата- по-добрите възможности за развитие. С течение на годините, в матрицата ще се появят нови числа или ще изчезнат стари.

1111 4 7
22 888
66

 

111111 4 7
5 88
3 666

Човекът, роден на тази дата идва с голяма енеригия, с която ще е в състояние да разруши света и да нарани хора, но може да я из ползва и в търсене на Висшата Истина. (268) В настоящия си живот, той ще използва цялата си сила и власт, за да открие отговорностите, които ще го направят лидер. (4681711 ).Ще осъзнае,че има дълг пред Света и Природата, и това ще доведе до нарастване не на неговия авторитет и гордост.

11 44 77
2222 5 8888
3 6

С течение на времето,той се е превърнал в човек, който е вложил цялта си енергия в името на исти ната и с цената на страданието е станал личност. „Агресивната” мат рица показва ( втората равнина),че този мъж е може да използва „черното „учение( 666), за да постигне власт, но това е можело да доведе до пълна загуба на енергия и влошаване на здравословното му състояние ( липса на 2). Третата равнина показва друга възможност за развитие.

Първият ред 1-4-7 показва възможността  на индивида на действа, смелостта му пред препятствията и опасности те. В равнината присъстват 6 числа,които са равномерно разпределе ни в отделните квадрати. Те символизират силната целенасоченост на този мъж. Самоосъзнаването му е добре развито, без прекалена мания за власт и гордост. Здравословното му състояние би могло да е много добро, с изключителни физически данни. Дадена му е Божествена, ако се насочи към духовното израстване.

Линията 2-5-8 показва възможностите да се оценява моментът в настоящето и да се живее в него. В равнините на Питагор се използва и за анализ на възможностите за брак и създаване на семейство. В третата равнина присъстват 9 цифри – изключително силно развито чувство за дълг и семейство. Енергетиката на мъжа е вложена в непрекъснатото търсене на истината за хармонията в Природата. Може би, за това, тази личност създава едно от най-силните учения в света – Бялото Братство.

Линията 3-6-9 символизира традициите и навиците, добити в нашето семейство. В първата равнина е заложена любовта към физическия труд. Личността не робува на традициите. Използва ги само като основа, за да създава нетрадиционни идеи за своето време. Има творчески наклонности (липса на числото 3) (Дънов е свирел на цигулка). Този мъж е имал силна воля и енергия на боец (1-2-3), и е бил готов да защищава своите идеи. Целта му в този живот е била да намери начин,за да покаже своите лидерски способности. Прекалено добър и търпелив, (11) Дънов винаги е търсел истината (8). Трудно е можело някой да го излъже. Можел е да избухва и да на казва лъжеца, но само благодарение на голямото си търпение и смирение, не го е правел (виж.агресивната матрица) . Можел е сам да изкарва прехраната си (4-5-6), без да разчита на никого. Умеел е много добре да общува и е бил увлекателен разказвач. Имал е възможност да се занимава с медицина ( с хирургия). Опирал се е на традициите, но не до толкова, че да е консервативен и да е вманиачен на тема навици. Бил е голям мечтател. Ако разгледаме „агресивната” му равнина, ще забележим,че е можело да се превърне в деспот, но в тази ситуация, със сигурност е щял да живее кратко. Като мъж, Дънов не е изпитвал силно сексуално влечение (диагонал 3-5-7) с развитието си,той все още е имал голяма целеустременост, но в търсене на истината и в начините за изчистване на кармичните уроци.

Линията 1171864 сочи, че е роден като човек,готов на разрушения, да донесе страдание на хората по пътя на самодоказването си и благодарение на своите тайни знания, да получи голяма власт. Но Дънов се развива по друг начин- 478178 – превръща се в човек, който притежавайки тайни знания ги използва, за да разкрие истината за Вселенските закони. Неговата борба е свързана с желани ето му да ги покаже на света. Изпитва дълг към хората.

В здравословен план, бъбреците(6) и сърцето му(7) са били много активни.( ин-органите) Слаби са били белите му дробове, но благодарение на активиране на елемента дърво ( черен дроб,8), той ги е регулирал. Заболявания, от които е можел да страда са били на жлъчката и на дебелото черво.

По същият начин, равнините на Питагор могат да се използват и за анализ на имената. Комбинацията от тълкуването им с дата та на раждане на едно събитие, би дало пълна характеристика на личности и държави.