Астрология

HealthAstrologyReadingАстрологията (на гръцки: αστρολογία: ἄστρον, astron („звезда“ или „светило“) и -λογία, -logia („слово (за)“)) е хилядолетно схващане, че разположението на небесните тела (най-вече планетите от Слънчевата система) е свързано със случващото се в човешкия свят, индивидуално и колективно.

Чрез Астрологията можете да научите повече за себе си, за дуата, за своите таланти, пари, професионално призвание за своята сътба, за любовните и бизнес отношения, за подходящо време, през което да планирате своето бъдеще…