poznanie-znanieМъдреците обясняват, че има само два вида познание:

Паурушея и Апаурушея

Характеристика на познаниято Паурушея:

parusheia-znanie

Това е човешкото, интелектуално познание, създадено от човешките същества, и е занието, което се преподава в колежи и университети.

– Има посока за развитие от долу- нагоре, от детайлите- към глобалното.

Развива се бавно, в продължение на хилядолетия, на принципа на „опит и грешка„; измисляйки теории, които след това и се опитва да докаже, поради които тези често се променят с за развитието на науката (до неотдавна Земята беше плоска, теорията на Дарвин вече не е толкова актуална, изведнъж се оказа че атома не е най-малката частица, и т.н.).

– Преподава се от един учител на учениците си. Учителят не може да избира своите ученици, нито те- своят учител.

– Това знание се проявява спонтанно, и на най-различни езици.

– Учениците не са мотивирани да учат задълбочено, и често в края на образованието си оставаме с чувството, че е непрактично, прекалено теоретично, и в карйна сметка, е било просто загуба на време.

– Това знание е по-скоро насочено към приложни знания в областта на професията, и не толкова във всекидневния ни живот, нито развива начина на на мислене, творчеството, човечността, морала и индивидуалностна ни.

Неговата цел е да се произвеждат материални, логично- и еднакво- мислещи индивиди.

– Това са ограничени знания, защото самите човешки същества имат ограничени сетива и ум.

– Най-напредналата ни наука е резултат от дългогодишен труд на най-напредналите ни учени, които са над 96% умствени инвалиди (самата наука официално доказва, че личностите с най-висок коефициент на интелигентност, използват максимум 4% от ума си).

– Този тип познание не съдържа Сатия, цялата Истина, и затова много бързо се превръща в ненужен боклук. Кой чете вестник от преди една седмица, списание от преди година, или учебник по медицина, икономика или компютри от преди 20 години? Никой, защото не съдържат Вечното знание, т.е. Истината.

rabota-pred-pc

*******

Характеристика на познанията тип Апаурушея:

Това е трансцендентално, висше, свещено познание, което никога не е било докоснато или модифицирано от човешки ум- това са свещените древни писания (Ведите).

– Имат посока от горе (от Господ)- надолу, към човечеството.

– Развива се от най-важното, най-глобалното- към детайлите.

– Оригиналът е предаван устно, и в последствие написан на санскрит (свещеният език на боговете), от където Ведите са преведени на всички езици.

– Предава се от подготвен духовен учител на добросъвестните си ученици, по апостолската верига на ученическата последователност (Парам-пара), от незапомнени времена. Учителят избира своите ученици, както и учениците могат да избират своч учител.

– Това е перфектното, божествено познание, което не се променя с хилядолетията.

– Изучайвайки го, човек израства и се пречиства в същото време.

– Изучаването им е прекият път за личностно израстване и себереализация.

– Това познание съдържа Сатиа, Истината. На колко години са Коранът, Библията, Ведите? На хиляди и хиляди години, и остават непроменени. И така ще си останат-пресни, непроменени и живи, и ще се четат и изучават още много хиляди години, защото съдържат Сатия! Ще останат винаги пресни и актуални във вечността! И защо? Защото не са измислени от човек. Бог ги е изпратил, а Той е вечен! По тази причина и Ведическата астрология, която съществува от зората на човечеството, не само не е изчезнала до сега, а ще остане винаги актуална и жива, понеже е апендикс на Ведите.

По тази причина Ведическата духовна наука на Йога, природната медицинска наука- Аюрведа, и Ведическата Космология, като неразделни и важни части от Ведическото богатство, се считат за знания тип Апаурушея.

Постоянната тенденция е, през хилядолетия човешкото знание (Паурушея), да се развилие до такава висока степен, че да преоткрие и научно потвърди всички физически и духовни закони, установени от знанията тип Апауришея- вечната, и оригинална божествена наука- Ведите.

Не случайно Веди на санскрит означава „Върховно познание“…

 

vedi