Всяка една планета освен своя специална Мантра (често повече от една –  Мантрите са специални звукови енергии) има специална Янтра. Янтрата е особена енергийна диаграма. Приема се, че тя е видимата форма на енергийното тяло – в конкретния случай на определена планетарна енергия.

Съществуват два типа Янтри. Цифрови и геометрични. Първия тип се изразяват с магически квадрати, а вторият наподобяват мандали. Най-разпостранената и добре познавана от всички е Шри Янтрата.

За разлика от скъпоценните и полускъпоценните камъни Янтрите не дават негативни резултати.

Слънчева Янтра

Всички Янтра идват от слънчевата Янтра. Слънцето е номер 1. Подобно на всяка Янтра тя показва проявлението на Слънчевата енергия. Пет е творческо число – числото на проявлението. Според древните Ведически вярвания всичко е изградено от пет елемента – огън, земя, вода, въздух и етер. Всички ние имаме пет сетивни органа , пет сетивни органа и пет крайника. Общият сбор на страните и диагоналите в числовата матрица е 15.  Сумата от всички числа е 45 — или 9 х 5 — и показва пълното развитие на петкратната слънчева сила.

Същата тази цифрова последователност, наречена Писането от Ло Ривер или Книгата на Ло, е основата на И дзин, която на свой ред е базата на китайската астрология. Следователно в тези числа ние виждаме ключа на цялата ориенталска астрология.

6

1

8
7 5 3
2 9 4

Лунна Янтра

Лунната Янтра се основава на числото две. Както числото едно се увеличи на две в тази Янтра, така всички други числа нарастват с единица — общият сбор е 18 — числото, което завършва лунното проявление. Общата сума за лунната Янтра е 54.

7 2 9
8 6 4
3 10 5

Янтрата за Марс

Янтрата за Марс е базирана на три. Числата се добавят до 21 за всяка колонка или — 63 за общия сбор.

8 3 10
9 7 5
4 11 6

Янтрата за Меркурий

Янтрата за Меркурий е базирана на числото четири. Числата се добавят до 24 за всяка колонка и съответно –  72 за общия сбор.

9 4 11
10 8 6
5 12 7

Янтрата за Юпитер

Янтрата за Юпитер е базирана на пет. Числата се добавят до 27 за всяка колонка и — 81 за общия сбор.

10 5 12
11 9 7
6 13 8

Янтрата за Венера

Янтрата за Венера се основава на шест. Всяка колонка се равнява на 30, а общият сбор — на 90.

11 6 13
12 10 8
7 14 9

Янтрата за Венера

Янтрата за Сатурн се основава на седем. Всяка колонка се равнява на 33, а общият сбор е 99.

12 7 14
13 11 9
8 15 10

Янтрата за Раху

Янтрата за Раху е базирана на осмицата. Всяка колонка се равнява на 36, а общият сбор е 108.

13 8 15
14 12 10
9 16 11

Янтрата за Кету

Янтрата за Кету е основана на числото девет. Всяка колонка се равнявала 39, а общият сбор е 117.

14 9 16
15 13 11
10 17 12

Освен Планетарните Янтри съществуват и специални геометрични, описани с мантри или различните имена на планетите. Една от най-разпространените е триъгълната Янтра на Марс. За Шани (Сатурн) съществува специални янтри, направени от пет метала и с описани имената на Сатурн.

Често се използват и планетни Янтри, които отговарят на съответните им божества. Те успешно могат да се използват за балансиране на планетните влияния. Най-разпространената и позната на мнозина Шри Янтра е може би най-добрата за целта. За да имат ефект използването на която и да е Янтра е необходимо да се прилагат заедно със съответните мантри, ритуали и медитация.  Някои от типичните божества са следните:

  • Слънце –  Суря янтра, Гаятри янтра, Вишу янтра
  • Луна- Шри Янтра, Лакшми янтра
  • Юпитер – Ганеш янтра
  • Меркурий – Вишну янтра
  • Венера   – Шри Янтра, Лакшми янтра
  • Paxy – Кали янтра, Дурга янтра
  • Кету – Махамрит-юнджая янтра

Със сигурност сте забелязали, че едни и същи Янтри могат да се използват за различни планетни влияния.

Можете да поръчате Бижу с Планетарна Янтра от тук