Пръстите в хиромантията

 

Забелязахте ли нещо „нередно“?

Да, точно така – само палецът няма божествено име. Как ли ще се почувствате ако сте единствения „смъртен“ в компанията на велики богове – Юпитер, Сатурн, Аполон и Меркурий? Може би специален? Или ощетен?

Палецът в хиромантията е нещо специално

В хиромантията палецът е най-интелигентният, най-подвижният и най-независимият от всички пръсти. Без палеца другите пръсти сякаш нямат толкова голяма роля. А знаете ли, че в мозъка има една доста голяма област, която медиците наричат „център на палеца“?

В хиромантията плацът се свързва с човешката воля. Обърнете внимание на тежко болните хора или тези, които са на смъртно легло – вижте, че при тях палците и двете ръце са отпуснати. Дали е случайно? Или се вижда, че волята им за живот угасва? В медицината отдавна е известно, че с промените в палеца могат да се открият различни нервни и физически заболявания. За ваше успокоени няма да дълбаем в тази посока…, защото нашата цел все пак е да изследваме:

Какво ни говорят частите на палеца

Подобно на всички пръсти и палецът е разделен на фаланги (три части), всяка от които символизира една от трите сили управляващи света, а имено – любовта, логиката и волята.

  • Част на волята – тук са духовните възможности, решителността, твърдоглавието, умението ни да влияем върху другите, авторитета, самочувствието, енергичността.
  • Част на логиката – мисловните нагласи, интелектуалните и когнитивни способности, концентрацията, аналитичността, логиката, дипломатичността.
  • Част на емоциите – любезност, емоционална чувствителност, привързаност, зависимост от другия пол.

Една от първите стъпки е да се анализират тези три части и тяхното съотношение:

Например ако първата фаланга е значително по-дълга от останалите можем да отбележим, че индивидът не разчита на твърде много логиката.

Ако втората фаланга е доминираща (по-дълга от първата и втората част) – ще говорим за човек, които е спокоен, предпазлив, но този човек не разчита напълно на своята воля и решимостта си при реализирането на идеите си.

Ако третата част е доминираща – мъжът или жената притежаващи такъв палец са страстни, чувствителни и емоционални по природа.

Къса част на волята, дълга част на логиката и по-дребна част на емоциите – срамежливост, нерешителност, самокритичност, липса на самочувствие.

Дълга част на волята, много къса част на логиката и нормално развита част на чувствата – проблем с математиката и логиката, склонност към вземане на импулсивни и необмислени решения, проблеми с ориентацията.

Задължителен елемент от анализирането на палците е да определи тяхната гъвкавост, както твърдостта и формата на първата става (част).

Добрата гъвкавост на първата фаланга позволява на палецът да се огъва в посока на дланта и/или обратно. Много гъвкавият палец е характерен за народите от Латинска Америка, рядко се среща при северните народи.

Палец с гъвкави стави – показва отлична адаптивна способност, практичност, сръчност. Такива хора могат да се чувстват като у дома си навсякъде.

Палец със сковани стави – най-общо казано тези хора са със силна воля, надарени с упоритост и устойчивост. Работливостта е това, което ще допринесе за успеха им. Характерно е, че тези хора предпочитат да се движат с малки, но стабилни стъпки на пред.

Анализ на втората фаланга – Важна стъпка е анализа на формата, структурата и типа на втората фаланга. Той може да даде ключова информация относно определянето на темперамента на индивида.

Тънка („вталена“) втора фаланга е показател за добро образование. Противоположното според хиромантията е показател за избягване на ученето и образоването.

Големината на палеца и съотношението на неговите части

Палец с нормална големина и симетрични части на волята, логиката и емоциите – стабилност, контролирани чувства, разумност.

Много добре развит палец в хиромантията е показател за силна индивидуалност, стремеж към авторитет, понякога и нетолерантност.

Дълъг и пропорционална палец показва наличие интелектуална наследствеността в семейството.

Широк, груб палец с ъглов облик с по-дълга част на логиката, а средно дълга на волята, сраснал нокът – според хиромантията показват историчност, неуравновесеност, неспокойствие.

Квадратен палеца с удебеляване в края показва, че човекът е упорит и работлив.

Много остър палец показва  липса на воля, импулсивност и несигурност

Къс палец с ромбоидна част на волята и тънка част на логиката – авантюризъм, нестабилност, нежелание за образованост.

Изразена възглавничка на долната страна на частта на волята – склонност към самолюбие, егоистичност, чудачество.

Палец наклонен към шепата – внимателност, сантименталност, несамостоятелност, чувствителност.