Различните форми и варианти на Мандалите ни се явяват във всички аспекти на живота. Хармонични, красиво изваяни мандали се срещат във формите на земята, в слънцето, луната, цветята, природата, в общуването, в семейните и приятелски отношения, в житейските сфери… Думата „Мандала“ произлиза от санскрит (मण्डल – в буквален превод означава магически кръг, магически диск, понякога думата може да означава и светлина).

Първоначално терминът се появява в Риг Веда, а след това – в различни Индийски религии, особено в Будизма. От най-древни времена мандалата в Индия е символ, които изобразява фрагменти от сложната Вселена и нейната същност. Днес под термина мандала се разбират определен тип схеми, диаграми или геометрични симетрични или а-симетрични модели. Въпреки, че мандалите се смятат за типично Будистки техни варианти присъстват в почти всички религии. Широко разпространени са в Християнството, при индианските племена, при Евреи, на особена почит са и в Китай. Голямо значение на мандалите и тяхната роля в психотерапията придава един от основоположниците на съвременната психология Карл Юнг. Според него, „мандала е психологически израз на съвкупността със себе си“ (1973: 20).