Таро подредби

Посочените тук схеми за гадаене са малка част от съществуващите. Подобно на картите Таро и при подредбите има стотици варианти. Аналогично с изборът на любимо тесте карти и при подредбите има елемент на „допадане“. Желателно е преди да изберете конкретен модел да опитате с няколко различни. А ако нито едно подреждане не ви допадне може сами да измислите свое подреждане.  Все пак картите Таро са средство, инструмент, а целта ни е да разберем и осъзнаем.


Циганска магия

Реди се под формата на подкова, обърната с краищата надолу.

 1. (По средата на ръба на подковата) Сегашната

ситуация.

 1. (В ляво) Какво показваш на другите.
 2. (В дясно) Какво криеш.
 3. (Надолу към ления край на подковата) Какво искаш.
 4. (Надолу към десния край на подковата) Как вървят нещата.
 5. (Долен ляв край.) Какво ще се случи.
 6. (Долен десен край.) Какво означава то за тебе.

 

 

 

Келтски кръст

Това е класическото подреждане за отговор на въпрос. Появява се в множество разновидности. Общото при всички варианти е, че в него задължително участват 10 карти, подредени по определен начин – шест в кръст и четири във вертикално изправено „копие”.

При тълкуването също има стотици варианти. Обобщено може да се даде следната насока:

Картата на питащия се поставя в средата на масата.

 1. (Върху картата на питащия.) Дава общата атмосфера около въпроса. Обстоятелства, ситуация, център на проблема.
 2. (На кръст върху първата.) Противодействащи влияния. Винаги се тълкува като изправена, независимо в коя посока е обърната.
 3. (Под първата.) Какво лежи в основата на проблема. Това може да е човек, събитие в миналото или настоящо усещане, което генерира напрежението.
 4. (Вляво от първата.) Сегашен развой, близки промени. Тук излизат влияния, които вече са задвижени или се очакват в близките дни.
 5. (Над първата.) Какво би могло да стане, ако просителят продължава да действа по досегашния начин
 6. (Вдясно от първата.) Какво ще се случи във връзка със ситуацията, без да е отговорът на въпроса.
 7. (В основата на копието отдясно на кръста.) Страховете и притесненията на просителя.
 8. (Над седмата.) Какво мислят хората около питащия, които са запознати с проблема.
 9. (Над осмата.) Надеждите и мечтите на питащия по въпроса.
 10. (Над деветата.) Отговорът на въпроса.

Звездата

Реди се под формата на шестолъчна звезда.

 1. (Върхът на звездата.) Въпросът.
 2. (Долен ляв лъч.) Положителни влияния.
 3. (Долен десен лъч.) Отрицателни влияния.
 4. (Горен ляв лъч.) Миналото.
 5. (Долен централен лъч.) Настоящето.
 6. (Горен десен лъч.) Бъдещето.
 7. (По средата.) Отговорът на въпроса.

 

 

 

Въпроси и отговори

Питащият задава въпрос и гледачът поставя на масата карта; с лице надолу. Питащият може да зададе колкото си иска въпроси по най-различни теми и гледачът всеки път вади поредната карта, без да я обръща. Спират, когато възникне опасност да забравят на коя карта кой въпрос съответства. После ги откриват една по една и ги тълкуват. Този начин е много удобен, защото допуска разнородни въпроси и вникване в който и да е проблем по избран от просителя ъгъл.

Най-често човекът срещу вас няма да има въпрос, а просто ще иска да види какво се е насъбрало в невидимата поща за него. Тогава редите картите по други начини:

Общо гледане

В него изпъкват по-важните моменти от живота на питащия. Само че акцентите са степенувани според ценностната система на Тарото, а не обезателно според собствената му ценностна система. Затова не е сигурно, че ако той/тя има някакъв специален въпрос наум, отговорът му ще излезе в това гледане. То обаче ще му покаже къде стои в живота, как да приема миналото си и какво да очаква.

Първо се изважда настрана картата, която символизира Аз-а на питащия. Картите, както и в предишните случаи, се разбъркват от гледача, а после и от питащия, който накрая ги цепи на три части с лявата си ръка наляво.

Гледачът прибира колодата и я подава за още едно цепене. Този път питащият я „прерязва” с картата си, която е обърната нагоре, за разлика от цялата колода, която е с лице надолу.

Гледачът взема картата на питащия, заедно с първата под нея, и ги поставя – както са една върху друга – по средата на масата.

Подрежда останалите карти около централната, като оформи три хоризонтални редици от по пет карти. Реди картите симетрично и винаги по един и същ начин.

Тълкуване: Долната редица е миналото. Средната е настоящето. Горната е бъдещето. Картите в настоящето, вляво от центъра, са обективните събития в живота на питащия. Картите в настоящето, вдясно от центъра, са мислите му. Картата, скрита под централната, се разкрива накрая и показва какво му е на сърцето. Или с други думи, кое за него в момента е най-важно.

Близките карти могат да се отнасят до едно и също събитие или да имат причинно-следствена връзка. Между тях обаче може да няма и нищо общо и вие трябва да прецените това. Картите около ъглите представляват по-далечни събития от тези, които са около центъра.

В това гледане навсякъде могат да се слагат доизясняващи карти.


Чакри

Картите се редят по диагонал, отдолу вляво, нагоре вдясно и показват общото състояние на питащия.

 1. (Муладхара) Физическа енергия.
 2. (Свадистхана) Сексуална енергия.
 3. (Манипура) Емоции и жажда за власт.
 4. (Анахата) Духовна енергия и любов.
 5. (Вишудха) Способност за себеизказ, творческа енергия.
 6. (Савикалпа самадхи) Духовна реализация и интуиция.
 7. (Нирвикалпа самадхи) Духовно единство с Вселената.

 

 

 

Кабала

Картите се редят в десет купчини от по седем карти отгоре надолу по фигурата на Дървото на живота, проектът е грандиозен и в един по стегнат вариант може да се прави с по три или една карта.

 1. (Кетер) Интелект, висота, , връзка с Бога, висша същност, идеализъм.
 2. (Хохма) Творчески идеи, развитие, въпроси, свързани с бащинството.
 3. (Бина) Знания, устойчивост, въпроси, свързани с майчинството.
 4. (Хесед) Добродетели, милосърдие, душевна широта, конструктивност, придържане към правилата.
 5. (Гевура) Боеспособност, воля за надмощие, сила, гняв, разрушителност, непризнаване на правилата.
 6. (Тиферет) Божията красота, здраве, виталност, жизнена сила.
 7. (Нетцах) Любов и секс, импулсивност, инстинкти, връзка с природата, съзидателност, страст.
 8. (Ход) Умения и занаяти, наука, професия, умствена дейност, разум, логика.
 9. (Йесод) Въображение, тайнството на магическата мощ, скритият Аз, сексуалност.
 10. (Малхут) Светски дела, къща и дом, наследство, тяло, „панаирът” на живота.

 

Зодиакални домове

Картите се редят в кръг, обратно на часовниковата стрелка, като от първа до трета са в долната лява четвърт, от четвърта до шеста – в долната дясна четвърт, от седма до девета – в горната дясна четвърт, и от десета до дванадесета – в горната лява четвърт.

Първи дом – Вроден характер, общ облик.

Втори дом – Пари, финансови възможности, амбиции за успех.

Трети дом – Умствени заложби, речеви умения, контактност, комуникативност, рационални връзки, кратки пътувания.

Четвърти дом – Първоначален дом, родители, произход, наследственост, поземлена собственост, способността да довеждаш нещата докрай.

Пети дом – Сексуален живот, наслади, забавления, най-съкровените копнежи, деца, хазарт, рисковани начинания.

Шести дом – Здраве, тяло, физическо състояние, храна, облекло. Услугите, които ви правят, начинанията, които предприемате по целесъобразност (не за развлечение).

Седми дом – Партньори, съпруг или съпруга, делови съдружници, домашни любимци, правни спорове, открити врагове.

Осми дом – Това, което ви убива; това, което ви възражда. Завещания, наследства.

Девети дом – Възгледи, научни, философски и религиозни наклонности. Духовни стремежи и способността да бъдат постигнати. Далечни пътувания, сериозни резултати.

Десети дом – Призвание, служба, професия. Отговорности и привилегии. Отношения с началниците и властите.

Единадесети дом – Приятелството, хората, които ви привличат. Обществен живот, отношение към човечеството.

Дванадесети дом – Ограничения и забрани, спънки, чужда власт. Затвор, армия, манастири, езотерични общества. Всичко тайнствено. Интриги.

Психоаналитичен анализ

Картите се редят в ъглите на три въображаеми квадрата, които влизат един в друг. Започва се от най-големия квадрат по часовниковата стрелка и се завършва с най-малкия. Така получаваме четири диагонала от по три карти. Тринадесетата карта поставяме в центъра.

 1. Егото на питащия (сегашно състояние).
 2. Недостатъци и как да ги преодолее.
 3. Творчески потенциал.
 4. Влияние от страна на наследствени фактори.
 5. Комуникативни способности.
 6. Подход към взаимоотношенията с хора.
 7. Как се отнася към интуитивните си заложби.
 8. Как се справя с личната си отговорност.
 9. Фобии, комплекси.
 10. Склонност към оптимизъм/песимизъм.
 11. Отношения с колектива или социалната група.
 12. Алтер-его, или ид. Скрита същност.
 13. Съвет за бъдещето.