Махалото е може би най-старият радиестезичен инструмент. Движението му в ръката на човек, често е било забулвано от мистика. Магове, лечители, шамани и знахари са го използвали през всички времена и по всички кътчета на планетата, но за простолюдието то си оставало “магически инструмент”, загадъчен и неразбран. “Махалото ми каза”, “питах махалото”, “махалото ми посочи” и други подобни изрази са много показателни и до днес за нашето отношение към този странен предмет. Сякаш то е живо и може само по себе си да ни говори, да ни съветва, да ни насочва какво и как да правим. Ако надникнем обаче по-отблизо в неговия “магически свят”, ще видим, че там няма нищо мистично. Движението на махалото се подчинява на вселенските принципи, на физическите закони и на строго математически правила. Когато разберем това, ние ще можем с лекота да пристъпим към работа с него.

И така, с какво да започнем? Като начало трябва да се снабдим с махало. За предпочитане са махалата със сферична, конусовидна или куршумовидна форма, изработени от алуминий или месинг. Такива махала могат да се намерят сравнително лесно и не са никак скъпи. Разбира се, всяка тежест, окачена на конец, би могла да е превърне в махало. Най-елементарното махало, с което съм работил, беше парче от коркова тапа, през което промуших игла и в нея вдянах конец. Дори връзка ключове може да послужи за същата цел, но при едно условие – че човекът, който я държи, знае как да работи с махало.

Съществуват специализирани махала, различни по изработка и предназначение. В някои от тях се поставят свидетели на търсения предмет, други са снабдени с магнитни стрелки, трети имат вградени различни допълнителни елементи. Не бива още в началото да се насочваме към сложни по изпълнение и форма махала, защото те предполагат наличие на изработен вече рефлекс за работа. Понякога вместо да ви облекчи, такова махало може значително да ви обърка.

Всъщност изучаването на радиестезията е подобно на изучаването на един нов език за общуване с целия околен свят. Когато овладеем този език, за нас няма да е проблем да “разговаряме” с цветята и билките, с камъните и кристалите, с лекота ще можем да “надзърнем” в дълбините на земните недра, както и в дебрите на най-сложната от всички системи на Земята – Човека. Когато махалото ни “заговори”, това ще означава, че ние сме си научили добре урока и можем вече да чувстваме, да долавяме и да разбираме видимия и невидимия свят около нас.

Съществуват два важни вселенски закона, които предопределят принципите на работата в радиестезията. Първият от тях – законът за аналогиите, формулиран още от Трижди великият Хермес, гласи – “Това, което се намира долу, е аналогично на това, което е горе…” Което би трябвало да ни подскаже, че микрокосмосът, Човекът, живее в съответствие с макрокосмоса – Вселената. Оттук произтича и законът за подобието, според който и най-малката частица винаги носи пълна информация за цялото – подобните предмети, излъчват подобни вълни. Това означава, че всяко нещо в нашия свят оставя своя неизличима информационна следа, която много често именно с помощта на радиестезични инструменти може да бъде разчетена.

Често величаят Човека като Венец на Твореца, но рядко се замислят защо това е така. Какво ни прави различни от всичко и всички на тази Земя? Отговорът е прозаичен. В човешкото тяло се съдържат всички форми на материята – неживата и живата. Цялата Менделеева таблица във вид на микро- и макроелементи е в нас. Минерали, вода и кристали изтъкават клетките ни. Микрофлора и фауна ни помагат да преработим и разпределим хранителните вещества в нашия организъм. Биотокове и магнетизъм ни позволяват да управляваме сложната система Човек и ни свързват с енергиите и пулсациите на планетата и Вселената. Очевидно умението да ЧУВСТВАМЕ е заложено изначално от Твореца в нас. Нещо повече, той се е погрижил да разполагаме със СВИДЕТЕЛИ на всички форми на материята в нас самите. Тогава загадъчните умения на малцината посветени в материята на радиестезията стават напълно понятни и разбираеми.

 

 

Остава ни да се научим как да правим това правилно. Нека тогава преминем от теория към практика.

И така, въоръжили сте се с вашето първо махало. Обикновено то е окачено на някакъв по-здрав конец или струна, както можете да чуете от по-старите радиестезисти. За да се задвижи махалото във вашите ръце, ще трябва да го настроите, да го калибровате. Така ще намерите онази дължина на конеца, на която се намира вашата резонансна точка. Нека видим как можете да се справите с тази задача. Вземете две еднакви по стойност и емисия монети. Те са изработени от един и същ метал, по едно и също време, на еднаква матрица и в много голяма степен са подобни. Това означава, че едната монета може да се превърне в свидетел на другата.

Поставете едната от монетите на масата пред вас, а другата вземете в обърнатата нагоре длан на свободната си ръка. Завържете в горния край на конеца клуп и прокарайте в него средния, безименния и малкия пръст на работещата ви ръка. След това свийте тези пръсти и хванете с палец и показалец конеца максимално близо до махалото. Изнесете лакътя си встрани и отпуснете свободно китката пред вас на ниво по-ниско от лакътя. Така ще можете да движите ръката си свободно във всички посоки и няма да я напрягате прекалено. Приближете махалото на около 1 – 2 см над монетата на масата и леко го залюлейте напред-назад. Това движение се приема за неутрално. Отпускайте по малко от конеца като преплъзвате палеца и показалеца си така сякаш солите сол и поддържайте движението напред-назад. Мислено си задайте и въпроса – тази монета, която държа в ръката си, и монетата на масата еднакви ли са? В един определен момент махалото ще промени своето линейно движение и ще се завърти в кръг.

Повторете това упражнение няколко пъти. Когато установите на каква дължина от конеца махалото ви се завърта, вържете там малко възелче. То ще ви помага по-нататък автоматично да хващате махалото си на точната дължина. Възелчето обозначава вашата резонансна точка. Това е мястото, на което най-добре ще чувствате реакцията на своя инструмент.

Въпреки усилията ми махалото не се задвижва!

Не въпреки, а може би именно поради усилията ви махалото не се задвижва. Понякога прекомерното желание да свършим някаква работа сякаш ни вцепенява. Наблюдавал съм много курсисти, на които ръката е като вдървена, а от напрежение даже започват обилно да се потят. Това, разбира се, с нищо не помага. Колкото повече се напрягаме, толкова по-трудно ще постигнем каквото и да било. Важно е в началото да се успокоим, да постигнем вътрешно равновесие и да се настроим за обща дейност с нашето махало.
Опитът ми показва, че много добра работа за отпускане на напрежението вършат няколко последователни по-дълбоки вдишвания през носа и издишвания през устата. Направете 3, 5 или 7 такива вдишвания и след това отново опитайте да калибровате махалото си. В някои редки случаи хора с висок диоптър на корекция на зрението, хора, прекарали мозъчни сътресения или възпаления, не успяват да влязат в резонанс с този радиестезичен инструмент. Като цяло обаче тези случаи са по-малко от един процент сред общата маса желаещи да се научат да работят с махало.

Освен това във Вселената действат пет сили, които в езотеризма се наричат „татви“. Тези сили се активират последователно в течение на 24 минути всяка. Една от една от тях е получила наименованието „Акаша“. По време на нейното действие много трудно се работи махало. Затова, ако вашите упражнения по калиброване или замерване не вървят, изчакайте 20 – 25 минути и опитайте отново.

Друг възможен проблем, който се отразява на движенията на махалото, е нарушаване на проводимостта на енергийните канали по гръбначния стълб на човека. Това може да се получи при хора със заседнал начин на живот, обездвижени, при които често поради нарушената проводимост на енергиите се получава ошипяване на гръбначния стълб. Но тук, при възстановяване на проводимостта, проблемът с движението на махалото автоматично отпада.

Има и други причини, свързани с индивидуални промени на човека. Това става най-често в дните около рождения или именния ни ден. Тогава може да ви се случи махалото да се държи странно, да ви дава объркани отговори и дори въобще да спре да реагира. Не се притеснявайте. Не махалото е виновно. Просто промените, които стават във вас, пречат на нормалните ви радиестезични занимания. В такъв момент е най-добре да оставите махалото настрана за няколко дни. След това ще трябва отново да го калибровате, защото често след такива вътрешни промени на вибрациите се променят и резонансните дължини на конеца. Това може да ви се случи веднъж на няколко години, но във време на динамични промени на планетата, в каквото живеем днес, може да ви случи много по-начесто. Важното е да помните, че работите Вие, а махалото е само стрелката на измервателния уред Човек.

Движенията, какво значат те?

Втори етап. След като сте намерили точката на реагиране на махалото следва да установите двата негови най-елементарни отговора – кое завъртане означава “да”, а кое – “не”. Задвижете махалото в неутрална посока напред-назад и задайте въпроса – от една и съща стойност ли са монетите? Изчакайте отговора. Отбележете посоката на завъртане. След това задайте въпроса – от една и съща емисия ли са те? Отговорът е “да” и в двата случая, следователно махалото два пъти трябва да се завърти в една и съща посока. После задайте например въпроса – това на масата банкнота ли е? Или – това танк ли е? И на двата ви въпроса този път отговорът е “не”, което означава, че махалото ви и двата пъти трябва да се завърти в посока, противоположна на отговора “да”.

При преобладаващата част от хората завъртането на махалото по посока на часовниковата стрелка е отговор “да”, а обратно на часовниковата стрелка – отговор “не”. При една по-малка група хора движенията са огледални, обратни – въртене по часовниковата стрелка – “не”, обратно – “да”. Става дума за така наречените радиестезични левичари. Това съвсем не означава, че тези хора са левичари и в живота. Ако сте от тази група, не се отчайвайте. Когато знаете правилните значения на отговорите, които получавате чрез махалото от самото начало, няма да имате никакви проблеми в по-нататъшната си работа.

В някои редки случаи се срещат линейни отговори на махалото – напред-назад – “да”, наляво-надясно – “не”. В други случаи има кръгово движение за “да”, и липса на каквото и да било движение за “не”. Все пак това се забелязва веднъж на неколкостотин души, затова само споменаваме подобна възможност.

Може ли да има и други варианти на отговори?

Разбира се. Всеки от нас е уникален по своята същност и възприема околния свят по свой си начин. И в живота е така. На едно и също събитие някои хора реагират със смях, други плачат, трети сякаш не го забелязват. Но едно е сигурно – събитието е докоснало всеки от тях, оставило е своя следа. Остава тя да бъде прочетена и разтълкувана по съответния начин.

Независимо от това как ще се задвижи вашето махало, то ще ви даде обективен отговор, съобразен със същността на случилото се или очакваното събитие. Спомням си как един от моите ученици в радиестезията получи много убедителен отговор в това отношение, скоро след като беше завършил първо ниво на обучение. Като специалист в областта на Универсалната енергия той трябваше да проведе свой курс в нашия клуб. От наша и от негова страна се очакваше да присъстват десетина курсисти. Преди обед той “попитал” махалото ще води ли курс тази вечер. Отговорът бил категорично “не”. След известно време отново задал същия въпрос и получил същия отговор. Ядосан и донякъде разочарован прибрал махалото и се запътил на уреченото место да води курса…

…В уговореното време пристигна при нас само с един от своите курсисти, видимо притеснен. Но когато разбра, че от нашите няма да дойде дори и един, той избухна във весел смях. Накрая извади гордо своето махало и ни заяви – “Само то ми каза истината днес. Не ме излъга, а аз дори му се ядосах!”

Да, но често махалото ни лъже!

Защо дори когато се стремим към обективност, можем да получим неверни, лъжливи отговори. Тук се крие може би истинската същност на радиестезичната работа. Време е да обясним механизма на задаване на въпроси и на получаване на отговори по радиестезичен път.

Когато формулираме въпрос и го зададем мислено или на глас, ние го излъчваме в общото информационно поле на планетата чрез дължината на нашата “пси”-вълна. По-просто казано нашата мисъл се отправя в търсене на отговор. В този момент вътрешно трябва да притихнем, за да доловим, да разберем в кой момент мисълта ни ще се върне с получения отговор при нас. Първоначално може да ви се наложи да изчакате 10 – 15 секунди, докато се задвижи махалото. С натрупването на опит това ще става все по-бързо, защото мисълта ни може да стигне до всяко кътче на информационното поле за частици от секундата. Ако трябва да бъдем по-прецизни, тя обикаля земното кълбо за 1/10 от секундата. Когато мисловната вълна навлезе с отговора в нас, тя предизвиква вибрация в ръката, която държи махалото, и то от своя страна се задвижва.

Но! Ако вие нямате необходимото търпение да изчакате добросъвестно отговора и предположите какъв ще бъде с логическата си мисъл, най-вероятно махалото ще избърза да ви даде искания от вас отговор. Но дали той е съобразен с обективната действителност? В повечето случаи, това, което ни се иска, е далеч от истината. Когато многократно получат серия от отговори, които не са съобразени с тяхното его и с техните желания, хората захвърлят махалото като не обективен и ненужен предмет. Често обаче разбирането, че светът не е такъв, каквито са нашите егоистични искания, връща отново махалото в ръцете на разочарованите.

Но махалото може да бъде манипулирано, движи се накъдето си помисля!

Да. В моите ръце, пък и във вашите, махалото може да се върти във всяка посока, която му бъде подсказана на глас или чрез мисъл. Казваш му – върти се наляво, и то се завърта наляво. Надясно! И то поема покорно в тази посока. Спри! И то се заковава на място. Да, махалото ни слуша и особено в началото, когато все още разработваме своя език, своята знакова система с този уред, това безспорно може да ни е от полза. Така “на светло” вие можете да се разберете с вашето махало, че завъртането му надясно ще означава “да”, наляво – “не”, движението наляво-надясно ще означава “може би” и т.н.

Можете, разбира се, да използвате тези трикове, за да заблудите някого, или себе си, колко сте велик. Дори можете да накарате някой да ви повярва или да го убедите да вземе за верен отговора, който му предоставяте по този начин. Но колко дълго време ще можете да заблуждавате себе си и другите? Все един ден ще потърсите своя Истински Аз и истината за хората около вас. Тогава?

Важното е да се научите да чувствате как реагира махалото в ръцете ви. След това да разберете какво означават неговите движения. После – да поискате да постигнете обективна информация за нещата, които ви интересуват. Чак тогава пристъпете към работа. Научете се да изключвате вашите желания и да контролирате мисловния си брътвеж. Едва когато се научите вътрешно да притихвате и да успокоявате бясно препускащите си мисли, наистина ще бъдете готови за сериозна работа.

На много въпроси не може да се отговори само с “да” или “не”.

Ех, ако можеше! Колко прост и разбираем щеше да бъде светът. Колко ясни и точни щяха да бъдат отношенията между хората. Много често обаче получаваме уклончиви и двусмислени отговори от типа – може би; и да, и не; донякъде; по-скоро да или по-скоро не. Погледнете само колко нюанси на основните отговори!

източник: ЗОДИЯ ЧОВЕК, РАДИЕСТЕЗИЯ – ТЪНКОСТИ ОТ ЗАНАЯТА, Иван А. Тодоров