• АвторДимитър Кръстев Това е едно почти криминално разследване за човешкото Его или онова, което скрито управлява и проваля живота ви! Ще видите скелета на Режисьора на човешкото нещастие, състоящ се от 5 елемента, ще проследите как се изпълва с плът чрез пристрастяван към драматични модели на поведение и накрая как се облича в пищните одежди на оправдателната философия!
 • АвторДимитър Кръстев Системата представлява своеобразно изобретение в пресечната точка между прагматичната философия и практичната психология в съчетание с приятни физически упражнения с партньор.Теоретичната част описва причините за човешкото нещастие, както и принципите на успешното живеене, равнопоставеното общуване и излизането от всякакъв вид драма. Основната идея е, че в един динамичен и непредвидим свят най-печеливша е нагласата за партньорство. Тогава всички взаимодействия на човека с другите хора и с околния свят се превръщат в красив танц, вместо в мъчителна борба.

  И Целта, и Пътят са приятни чрез

  Дуоника и Чаткалина – завладяваща, разумна, самодоказваща се теория, придружена от въодушевяващи практики! Ефикасни постижения чрез развлечение!

 • Автор: Димитър Кръстев От тази книга се разбира как на практика да се прилага теорията от първата ми книга „Дуоника – печелившата стратема за живеене”, когато целта е да се запази хладнокръвие и способност за трезва преценка на ситуацията. Развити са много по-подробно и приложимо две от състоянията на така наречената от мен „Формула на живота”, която е разгледана в пълния й вид в книгата ми „Ти си Любимо Дете на Вселената”.
 • Автор: Димитър Кръстев Очевидно правя алюзия към заглавието на книгата „Дзен или изкуството да се поддържа мотоциклет” на Робърт Пърсиг. Целите на тази книжка са няколко:
  • Да представя придвижването с велосипед като една сложна, но подходяща метафора на изкуството на живеенето. Всички глави съдържат паралели между придвижването с велосипед и основните принципи на качественото живеене.
  • Да дам допълнителна мотивация на хората да започнат да предпочитат вело-придвижването.
  • Да дам конкретни съвети и за едно приятно, но и безопасно придвижване из града с велосипед.
  • Да направя връзка и препратка към другите ми книги, в които по-подробно развивам темата за качественото живеене и начините за добруване между хората. И по този начин да се оформи пълната мозайка на философската ми концепция за величието на сътрудничеството като начин на живот.
  • Да подкрепя велосипедното придвижване с нещо като манифест на велосипедиста – документ, който още по-добре ще легитимира този начин на придвижване и ще изразява духа и философията на хората, които го предпочитат.
 • Съборно слово 1937-1938
  Настоящото издание включва беседи, държани от Учителя през лятото на 1937 и 1938 г.на Седемте рилски езера.
 • Съборно слово 1906-1915 г.
  Описание В тази книга са представени всички открити до сега текстове от годишните срещи на т. нар. Верига. Създадена от Учителя Петър Дънов през 1987 г. като Общество за повдигане религиозния дух на българския народ, тя провежда ежегодни национални събори във Варна и Велико Търново до 1915 г., а през 1920 г. се преименува на Всемирно Бяло Братство. Според спъсъци на участници в съборите, изготвени от Пеню Киров през 1914-1915 г., Веригата е учредена във Варна през 1899 г., но терминът "Верига" е документъран за пръв път в протокол едва 1906 г. Някои ранни историци я наричат "Синархическа верига".
 • Съборно слово 1927-1930 г. В томчето ПЪТЯТ НА УЧЕНИКА са публикувани и 12 лекции от Общия окултен клас, държани на Седемте рилски езера от 23 юли – 24 август 1930 г
 • Съборно слово 1935-1936 Беседи на Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно) от поредицата Съборно слово, държани през 1935-1936 г. Настоящото издание включва беседи издавани досега в сборниците "Царският път на душата" и "Да им дам живот"
 • Двуезично издание на български и английски език. Дипломна работа на Петър Дънов/Thesis of Peter Dunoff./ Миграция и християнизиране на германските племена /The Migration of the Teutonic Tribes and Their Conversion to Christianity/ С настоящия си труд, написан като научно есе по време на следването си в Богословския факултет на Бостънския университет през 1892/1893 г., Петър Дънов е първият българин, който се докосва и разработва този научен проблем. Обръща подобаващо внимание на личността, живота и делото на готския епископ Вулфила (311-383), превел по днешните български земи Библията на готски език и с това поставил началото на първия германски литературен език.
 • Монографията е първото по рода си теоретично и емпирично изследване на паневритмията, което детайлно проследява механизмите на нейното въздействие и представя резултати от най-новите изследвания на уникалния български модел за двигателна активност.
 • Книгата е дипломна работа за завършване на магистърска степен в Нов български университет на Божидар Симов
 • В тази поредица за първи път е представена пълна хронология на неделните беседи на Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно) през периода 1914-1943 г. В тях по собствените му думи са изложени всички основни принципи на неговото учение, което той нарича Новото учение на Всемирното Бяло Братство. Книгата е първи том от многотомната поредица „Сила и живот" и е съвместна публикация на издателствата „Захарий Стоянов" и „Бяло Братство".
 • Във втория том на „Сила и живот” са публикувани неделните беседи от 15 октомври 1916 г. до 27 май 1917 г..
 • Неделни беседи, Сила и живот, том III В третия том на „Сила и живот” са публикувани неделните беседи от 3 юни 1917 г. до 29 декември 1918 г.
 • Неделни беседи, Сила и живот, том IV В четвъртия том на "Сила и живот" са публикувани неделните беседи от 12 януари 1919 г. до 6 март 1921 г.  
 • Неделни беседи, Сила и живот, том V В петия том на "Сила и живот" са публикувани неделните беседи от 13 март 1921 г. до 4 юни 1922 г.
 • Неделни беседи, Сила и живот, том VI В шести пореден том са събрани неделните беседи, държани в периода от 11 юни 1922 г. до 11 март 1923 г.
 • Неделни беседи, Сила и живот, том VII В седми пореден том са събрани неделните беседи, държани в периода от 25 март 1922 г. до 30 декември 1923 г.
 • Неделни беседи, Сила и Живот, том VIII В поредния осми том са събрани Неделни беседи, държани от 6 януари 1924 г. до 20 юли 1924 г.
 • Неделни беседи, Сила и Живот, том IX В поредния девети том са събрани Неделните беседи, държани от 19 октомври 1924 г. до 15 март 1925 г.
 • Неделни беседи, Сила и живот, том XII В поредния 12-ти том се съдържат беседи, държани 0т 24 януари 1926 г. до 27 юни 1926 г.
 • Неделни беседи, Сила и Живот, том X В тази поредица за първи път е представена пълна хронология на неделните беседи на Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно) през периода 1914-1943 г. В тях по собствените му думи са изложени всички основни принципи на неговото учение, което той нарича Новото учение на Всемирното Бяло Братство. Книгата е девети том от многотомната поредица „Сила и живот" и е съвместна публикация на издателствата „Захарий Стоянов" и „Бяло Братство".
 • Неделни беседи, Сила и Живот, том XI В поредния 11-ти том се съдържат беседи, държани 0т 24 януари 1926 г. до 27 юни 1926 г.
 • Трите живота, ООК Година I, 1922 г. Учителя запознава учениците си с принципите на Любовта, Мъдростта и Истината. Книгата притежава азбучен показател на основните категории, принципи и езотерични понятия, използвани от Учителя Петър Дънов.

 • Положителни и отрицателни сили, OOK Година II, 1922-1923 г. Учителя набляга върху музиката - нейното влияние, практическото й приложение, както и духовното й предназначение, значението на гласните при окултното пеене

 • Абсолютната справедливост,

  OOK Година IV, 1924-1925 г. Всеки трябва да познава себе си и Учителя обяснява различните темпераменти, като завършва, че трябва да се обичат много добрите и много лошите хора - те са безопасните. В тази годишнина говори за забравените неща, за добрата постъпка, за несъизмеримите неща, за значението на изслушването, за фазите в живота.
 • Козативни сили,

  ООК Година V, 1925-1926 г.

  Всеки трябва да познава себе си и Учителя обяснява различните темпераменти, като завършва, че трябва да се обичат много добрите и много лошите хора - те са безопасните. В тази годишнина говори за забравените неща, за добрата постъпка, за несъизмеримите неща, за значението на изслушването, за фазите в живота.
 • Простите истини,

  ООК Година VI, 1926-1927 г. Любовта и отношенията между хората като устойчиво съединение, кога човек завършва своята еволюция на Земята, сегашната наука като въведение към истинската наука, проявата на музиката в съзнанието, коя е великата задача на човека, коя е забравената дума - прочитайки страниците на тази книга, ще можете да получите отговори на много житейски въпроси и ще научите нови истини за вечните принципи.
 • Великото и красивото,

  ООК Година VII, 1927-1928 г. "Великото и красивото в живота е човешкото съзнание, което съвремените хора наричат човещина." "В Природата всяко същество има своя определена цел и свое определено място." "Когато започнете да живеете едни за други, тогава ще започнете да се разбирате като души, като братя на един и същ Баща. Да живеете за някого, това значи да съдействате за разцъфтяването на неговата душа." "Прилагайте съмнението във всичко отрицателно, а вярата - в положителното."
 • Божественият глас,

  ООК Година X, 1930-1931г. Настоящето издание включва лекции, публикувани в сборниците: Божият глас, ООК, година десета, том 1, София, 1930 Просветено съзнание, ООК, година десета, том 2, София, 1930 Реалности и сенки, ООК, година десета, том 3 , София, 1930
 • Ключът на живота,

  OOK Година VIII, 1928-1929г Какво е акустика на съзнанието? Какво представляват любовта и омразата в живота? Какво се иска днес от човек? И отново тълкуване на числата. Съществената мисъл на една от лекциите в тази осма годишнина: " Всяка сутрин отивайте при Бога, при Божия Дух и при душата си с Любов. Признайте дълбоко в себе си, че не сте работили за развиване на своите дарби, и започнете да работите с велико постоянство и послушание. Не се обезсърчавайте - работете и прилагайте Любовта."
 • Естествен ред на нещата,

  ООК Година IX, 1929-1930г.

  Живейте в светлина, за да разбирате естествения ред на нещата. Стремежът на човека към реализиране на неговите големи желания му причинява ред ненужни страдания. Иска ли да изпълни правилно своите задачи, той трябва да се вслушва в Божественото в себе си, както и във всеки външен глас, чрез който разумните същества му нашепват кое е добро и кое не е. От вас се иска да имате ясна представа за живота и за законите, които го управляват.
 • Събуждане,

  ООК Година XI,1931-1932 г.

  Събудете се! Щом се събудите, съзнанието ви ще просветне и ще се освободите от кошмарите на съня. Червеят пълзи по земята, защото сам си е избрал този начин на живот; един ден, когато се превърне в пеперуда, той ще напусне стария живот и ще влезе в нов, при нови, по - добри условия. Да бъдеш червей или пеперуда - това са две различни състояния; скръбта е състояние на червея, а радостта - на пеперудата. Павел казва: "Ние няма да умрем, но ще се изменим". Човек трябва да се измени, да напусне стария живот и да се събуди.
 • Новата мисъл, ООК Година XII, 1932-1933 г.

  Настоящото издание включва лекции, публикувани в сборниците: Новата мисъл, ООК, година дванадесета (1932 - 1933), т.1 София, 1947 Работа на Природата, ООК, година дванадесета (1932-1933), т.2, София, 1948 Трите посоки, ООК, година дванадесета (1932-1933), т.3, София, 1948
 • Вечният порядък, ООК Година XIII,1933-1934 г.

  Във великата държава на нашия ум, във великата държава на нашето сърце и във великата държава на нашата воля трябва да внесем известен ред и порядък.
 • Към извора - том 1, ООК Година ХV, 1935-1936 г.

    Общ окултен клас, година ХV /1935-36/, том І Автор: Учителя Петър Дънов Издателство: Бяло Братство, София, 2002 г.
 • Факти, закони, принципи - том 2,

  ООК Година ХХІІ, 1942-1943 г. Общ окултен клас, година ХХІІ (1942-43), том 2 Автор: Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно) Издателство: Бяло Братство, София, 2002 г.
 • Ако говоря, ООК Година XIV, 1934 - 1935 г.

  "Любовта се проявява в света като една мощна сила, която може да се приложи във всички области ан живота. Ако нямате любов, всички външни условия, всякакво знание ще останат неизползвани, всички други неща ще останат без съсържание и смисъл. Следователно, ако говоря с човешки и с ангелски езици, а любов нямам, от нищо не се ползвам. Всеки от вас трябва да се ползва вече от любовта. Любовта, която внася в човека нов живот, е Божествената любов."
 • Божественото огледало, ООК Година XIV, 1935 - 1936 г.

  Всеки човек е едно огледало, в което трябва да се отрази Божествения образ. И няма какво вие да създавате нещата, те трябва да се отразяват във вас. Едно огледало не може да отрази целия свят. Вие сте милиони, милиарди огледала, и пак светът не може цял да се отрази. Ако хубаво отразите онова, което Бог е създал, Бог ще ви отреди хубаво място. Учителя  
 • Двата пътя, MOK Година I, 1922г.

  Година I, 1922 г. В първата година, когато отваря Школата, Учителя дава нейните правила. Той подготвя хората към новото учение говорейки им за стария и новия живот, за качествата и проявата на волята, за закона на кармата и др. „Целта на тази школа е да ви даде методи, правила, за да превърнете стария живот в нов – нещо, което и алхимиците са проповядвали. Човек трябва да работи върху себе си – да трансформира своите мисли и чувства, да ги преобрази.“
 • Допирни точки в Природата, MOK Година II, 1922-1923 г.

  В първата година, когато отваря Школата, Учителя дава нейните правила. Той подготвя хората към новото учение говорейки им за стария и новия живот, за качествата и проявата на волята, за закона на кармата и др. „Целта на тази школа е да ви даде методи, правила, за да превърнете стария живот в нов – нещо, което и алхимиците са проповядвали. Човек трябва да работи върху себе си – да трансформира своите мисли и чувства, да ги преобрази.“
 • Франк Джоузеф развенчава един популярен исторически мит, в който човечеството вярва над 500 години. Това е митът, че Христофор Колумб е първият откривател на Америка, че преди ХV век Новият свят е бил изолиран от останалите континенти.
 • Кой е построил стотиците квадратни километра изкуствени пещери, намиращи се югозападно от град Хангджоу, на брега на река Син ан? Наистина ли хората-джуджета, открити през 90-те години на ХХ век в планината Баян Кара Ула, са потомци на оцелелите от "Китайският Розуел"? Кой е конструирал загадъчния монумент на океанското дъно до японския остров Йонагуни? Какво се крие зад тайнствените ритуали с отровни змии, практикувани и до днес в монголски манастири?
 • Разумният живот, MOK Година III, 1923-1924 г.

  Малките придобивки в живота седят в това да бъдеш във всеки един случай доволен в душата си от една малка мисъл, от едно малко чувство. Тази малка мисъл след време ще ти донесе едно голямо благо, една голяма радост. В Природата всички неща започват с микроскопически проявления
 • Новите схващания на ученика, MOK Година IV, 1924-1925 г.

  Защо Питагор е искал да намери квадратурата на кръга? Защо в окултната наука се стремят да определят квадратурата на кръга? В една от беседите Учителя задава тези въпроси и разгръща мисълта си в тази насока. „Като станете сутрин, ще си кажете следното: Аз няма да се боря със себе си, но ще бъда в хармония със себе си; аз няма да бъда в противоречие с Природата, но ще бъда в хармония с Природата; аз няма да бъда в противоречие с Бога, но ще бъда в хармония с Бога. Произнесете тези думи и ще видите, че вашето състояние веднага ще се измени.“
 • Аз мога всичко: Щастието не е в бъдещето, то е тук, в настоящето. И е напълно достижимо. Има само една пречка – неумението да контролираме мислите си. Ние управляваме действията си, но не и мислите си. Транссърфингът ви предлага как да насочите енергията на мислите към определена жизнена линия – там, където ви чака щастието.