Линията на живота основни характеристики в хиромантията

Линията на живота, заедно с Линията на Глава, Линията на Сърцето и Линията на Съдбата се счита за една от най-важните. Дългата красиво оформена и може би най-позната от всички е Линията на живота. В хиромантията

Повечето от хората си мислят, че тази линия се използва, за да се определи продължителността на живота. Това е частично и непълно разбиране. В действителност Линията на живота отразява главно нашата физическа жизненост и енергия. Също така, тя показва, кога и дали някой ще има инциденти или сериозни заболявания.

Тази линия започва между Юпитеровия хълм и горния Марсов хълм – под показалеца. Линията описва полукръг заобикаляйки Венериния хълм и завършва при китката. При някои хора линията не достига чак до китката, има прекъсвания или е свързана с други линии. Има хора, при които линията завършва не външната част на дланта.

Дълга, добре оформена линия Линия на живота, при която няма прекъсвания в хиромантията е знак за дълъг живот, добро здраве, здрави нерви и спокоен живот. Ако линията на живота е дълбока и не съществуват празнини или дефекти се смята че индивидът ще има идеален живот.

Дълга Линия на живота на лявата ръка, а къса на дясната – благодарение на не здравословен живот личността ще има по-кратък живот, отколкото й е било „писано“. Не забравяйте, че всяко нещо, включително и даденостите според хиромантията могат да бъдат променени.

Къса Линия на живота на лявата длан, а дълга на дясната – благодарение на рационалното използване на жизнените сили, здравословен живот, грижа за собственото здраве, личността ще живее по-дълго и по-добре, отколкото й е било заложено.

Прекъсванията на линията на Живота показват преодоляване на опасности. Тези прекъсвания са един вид предупреждение. Всичко е във вашите ръце.

Дълга Линия на живота с малки разклонения на горе (в посока пръстите) в хиромантията се тълкува като наличие на голям оптимизъм, прилив на жизнена енергия, житейските ситуации се подреждат добре, черпене от космическата енергия.

Разклонения на долу(множество линии)– пилеене на жизнената енергия, склонност към болести.

Ако това разклонение, често наричано палмово, се намира в края, означава, че такъв човек ще има спокойни във финансово отношение старини. Друго тълкуване е, че такъв човек ще спечели много пари, но ще загуби приятели. Колкото повече са линийките, толкова повече пари ще спечели.

Множество ситни линии, които пресичат Линията на Живота – умение за силно влияние върху хората и средата.

Линията на живота в самото си начало е преплетена с Линията на главата (Линията на ума). Често се тълкува като знак за разсъдителност, ум, внимание, емоционална интелигентност. В много от професионалните текстове по хиромантия това събиране на линиите се свързва със силното влияние на семейството, майката или бащата. Допирането на тези две линии често се вижда в семейства с едно дете. Колкото по-близко са двете линии една до друга, толкова по-силно е влиянието на родителите.

Ако Линията на живота има разклонение към пръста на Юпитер – блестящ живот, високи морални принципи, усърдие, оптимистичност, позитивност, хора които имат силна  жажда за знания.

Двойна Линия на живота – голяма издръжливост, агресия, енергичност, сила, оптимизъм, голяма активност. Двойната линия показва силна виталност.

Много изразителна първа третина от Линията на живота, а останалите две са по-бледи – ранно остаряване, предразположеност към болести.

Верижна Линия на Живота – проблеми, труден живот, влошено здраве, трябва да се отдели специално внимание на храносмилателната система.

Линията на Живота, Линията на Главата (ума) и Линията на сърцето тръгват от едно и също място – прекалено много мислене.

Линия на живота, която е преплетена с Линията на Здравето – тълкува се като кризисен период.

Кръст на Линията на Живота – знак, който говори за промяна на житейското положение, възможни са провали, разочарования или загуби.

Остров или точка на Линията на Живота – показва времето, когато може да има дадено заболяване, опасност от злополука, период на изолация. Размерът на острова показва времето и продължителността на проблема.