Основно значение на големите аркани в Таро

В различните Колоди има нюанси и леки различия.

ГЛУПАКЪТ

Начало. Глупак или мъдрец. Всичко или нищо. Необремененост, непредубеденост, но и неподготвеност, неадекватност. Идеализъм, но и наивност. Ентусиазъм, смелост, но и безотговорност, безхаберие. Детски чар, но и инфантилност. Неочакваност, новина. Лудост.

Означава още: Идея, мисъл, духовност, която се издига над материалното. Но ако въпроса ви е в материален аспект може да означава безумие, глупост и ексцентричност

МАГЪТ

Воля. Ясна цел, целеустременост. Проводник на Божията воля, но и възможна злоупотреба за лична изгода. Магьосник /”истинска магия”/ или само фокусник /”тука има-тука нема”/. Въздействие или манипулация. Умения, но и злоупотреба с тях.

Означава още: Умение, мъдрост, адаптация. Изкуство, сръчност и понякога окултна мъдрост.
ВИСШАТА ЖРИЦА

Интуиция. Скритото, вътрешно знание. Интровертност. Поглед навътре, към същността. Пасивност /необходима или излишна/. Търсене на съвет. Натрупване на знания. Но и липсата на вникване в същността, на същинско прозрение.

Означава още: Промяна, изменение, растеж и спад. Залитане (колебание) към добро или зло.

ИМПЕРАТРИЦАТА

Женственост. Бременност, раждане, но и безплодие. Майчинство. Творчество. Удоволствие. Обгрижване, но и задушаващи грижи; хранене, но и прехранване. Задоволяване и ненаситност. Природа. Изобилие, но и излишество, както и липса.

Означава още: Красота, щастие, удоволствие, успех, освен това може да означава лукс и понякога прахосничество.

ИМПЕРАТOРЪТ

Власт. Управление, стабилност, ред, законност, но и дестабилизация, тирания, диктаторство, потисничество /изобщо всички прояви на злоупотреба с властта и силата/. Постоянство – но и закостенялост, втвърденост. Държавни институции. Завоевателство.

Означава още: Война, завоевание, победен ход, амбиция.

ВИСШИЯТ ЖРЕЦ

Вяра. Благословия, учение-истински или формални. Доверие, но и злоупотреба с него. Стойностен или подвеждащ съвет. Изповед, споделяне. Духовни институции, но и сух традиционализъм, робуване на идеи и лъжепророци. Учители и ученици, но и лъжеучители и, разбира се, лъжеученици.

Означава още: Божествена мъдрост. Проява. Обяснение. Учение. Окултна мъдрост.

ВЛЮБЕНИТЕ / ЛЮБОВНИЦИТЕ

Избор. Кръстопът, дилема. Обединяване, но и разделяне. Търсене и намиране на верния път, но и обърканост, съмнения и колебания. Влюбване, но и разлюбване. Сътрудничество, но и двуборство. ”Ние-това е повече от аз и ти”.

Означава още: Вдъхновение (пасивно, а в някои случаи медиално). Сила на мотивацията и действието, които произтичат от вдъхновението и импулса.

КОЛЕСНИЦАТА

Пътуване. Устрем. Мотивация. Тръгване по пътя – верен или грешен. Убеденост, придвижване към целта, но и надценяване на собствените сили, прибързаност. Бързане, но и избързване. Напредък или изоставане.

Означава още: Триумф, победа, здраве. Успех, макар че той може да бъде нестабилен и нетраен (временен).

СИЛА / СПРАВЕДЛИВОСТ

Овладяване на животинската природа в човека и нейното използване. Прилагане на сила-градивна или разрушителна. Сила, но и насилване, пресилване, изсилване. Дипломатичност, но и нетактичност, грубиянство. Силата на разбирането и любовта, но и на грубото вмешателство и налагане. ”Блага дума железни врати отваря”.

Означава още: Вечна справедливост и баланс. Сила и енергия, но впрегнати в стремеж към справедливост. Възможни правни процедури, съдебни дела и т.н.

ОТШЕЛНИКЪТ

Самовглъбяване. Отдръпване от света, преместване на фокуса вътре в себе си, търсене на своята истина. Но и прекалена изолираност, резигнация, бягство от реалността и реалните проблеми. Изучаване на света през себе си. Търсене и откриване на вътрешно просветление, но и самозаблуждение.

Означава още: Мъдрост насочена и дадена свише. Божествено вдъхновение.

„Съдбата “ (Колелото на съдбата)

Карма. Съдба. Късмет. Хазарт. Завършване и започване на цикъл. Величие и падение. Променливостта като най-постоянното нещо. Успех и провал. Приходи и загуби. Печалби и загуби. Превратности.

Означава още: Сполука и щастие (в определени граници), но понякога редица опиянения от успеха.

СПРАВЕДЛИВОСТТА

Справедливост. Законност, но и беззаконие. Съдебни институции. Закономерност. ”Каквото повикало-такова се обадило”. Съдебни дела, разпоредби, консултации. Баланс, но и сляпо правосъдие, робуване на закона, буквоядство.

Означава още: Смелост, сила, твърдост. Сила, впрегната в името на действието, а не на справедливостта. Понякога означава и инат.

ОБЕСЕНИЯТ

Жертва – доброволна или насилствена. Лишаване или отдаване на нещо ценно. Доброволно или принудително бездействие. Примирение, смирение. Преобръщане на гледната точка, на ценностната система. Загуба на опорна точка. Необходимо “кръвопускане”.

Означава още: Принудителна саможертва. Наказание. Фатална загуба, която не може да бъде избегната и не е по собствено желание. Главно картата предупреждава за страдания.

Време, възраст. Трансформация. Много рядко означава смърт или унищожение.

СМЪРТТА

Трансформация. Необходим край, промяна на нещо, отживяло времето си. Разчистване на старото, за да се отвори място на новото. Но и вкопчване, нежелание да освободим, да пуснем нещо от живота си. Краят преди началото.

Означава още: Време, възраст. Трансформация. Много рядко означава смърт или унищожение.

УМЕРЕНОСТ

Хармония. Изкуство. Балансиране, съчетаване, но и неумереност, крещящи противоречия, излишество. Самоограничаване или злоупотреба. Сдобряване или скарване. В търсене на “златната среда”.

Означава още: Обединяване на силите. Реализация. Действие (с материална насоченост). Крайният резултат е или за добро, или за лошо.

ДЯВОЛЪТ

Материята. Срещата със сянката, със собствените страхове и демони. Обвързаност, зависимост или освобождаването от тях. ”Адът” вътре в самите нас. Съмнението, невярата, измяната или тяхното преодоляване.

Означава още: Материализъм. Превес на материалното. Тревога за материалните придобивки; понякога обсебване.

КУЛАТА

Разрушаване на закостенели “постройки”представи, възгледи, норми на поведение. Болезнено разрушаване на егото. Принудително, драматично разколебаване в собствената правота. Сблъсък с истината. Крах на илюзиите. Но и възможност да стъпим на стабилна основа, да “изчистим” живота си.

Означава още: Амбиция, борба, война, смелост. В определени случаи унищожение, опасност, разруха, пропадане.

ЗВЕЗДАТА

Вяра, надежда и любов. Пътеводна светлина. Нашият вътрешен водач. Ориентиране, обнадеждаване или дезориентиране, обезверяване. Оптимизъм или песимизъм. Получаваме и даваме “жива вода”.

Означава още: Надежда, вяра, неочаквана помощ. Но понякога означава игра на въобръжението, измамни надежди.

ЛУНАТА

Здрави или болни, полезни или вредни фантазии, които ни изпълват с оригинални, нестандартни творчески идеи или ни повеждат в погрешна посока. Илюзии. Заблуда и самозаблуда, измама и самоизмама-или тяхното разкриване и обезвреждане.

Означава още: Неудовлетворение, промяна по собствено желание. Грешка, лъжа, фалш, заблуждение.

СЛЪНЦЕТО

Себереализация. Намиране на своето истинско призвание. Признание, слава, любов, растеж, кариера, придобивки и награди. Но и изпепеляване, егоцентризъм, самозабравяне, незаслужено облагодетелстване.

Означава още: Слава, придобивки, богатства. Понякога означава арогантност, излагане на показ, суета.

СТРАШНИЯТ СЪД

Възраждане. Прераждане, обновление. Разплащане на стари сметки. Преобразуване. Но и отказ от разбиране и промяна, зацикляне, загуба на цялостния смисъл. Божествената справедливост. ”Пробуждане”.

Означава още: Окончателно решение. Преценка. Присъда. Определяне на същността без вникване в детайлите.

СВЕТЪТ ИЛИ ВСЕЛЕНАТА

Завършеност, цялостност. Цялостно завършване или невъзможността да се приключи нещо. Удовлетвореност или неудовлетвореност. Плодовете от нашия труд. Усещането в края на изминатия път. Крайният резултат.

Означава още: Същността на въпроса, обобщение. Свят. Царство (Владение). Обикновено отбелязва основния замисъл на въпроса.