Тълкуване на картите Таро

Колодата на А. Е. Уейт

Основни Значения на големите аркани

0.ГЛУПАКЪТ –  Начало. Глупак или мъдрец. Всичко или нищо. Необремененост, непредубеденост, но и неподготвеност, неадекватност. Идеализъм, но и наивност. Ентусиазъм, смелост, но и безотговорност, безхаберие. Детски чар, но и инфантилност. Неочакваност, новина. Лудост.

І. МАГЪТ – Воля. Ясна цел, целеустременост. Проводник на Божията воля, но и възможна злоупотреба за лична изгода. Магьосник /”истинска магия”/ или само фокусник /”тука има-тука нема”/. Въздействие или манипулация. Умения, но и злоупотреба с тях.

ІІ. ВИСШАТА ЖРИЦА –  Интуиция. Скритото, вътрешно знание. Интровертност. Поглед навътре, към същността. Пасивност /необходима или излишна/. Търсене на съвет. Натрупване на знания. Но и липсата на вникване в същността, на същинско прозрение.

ІII. ИМПЕРАТРИЦАТА – Женственост. Бременност, раждане, но и безплодие. Майчинство. Творчество. Удоволствие. Обгрижване, но и задушаващи грижи; хранене, но и прехранване. Задоволяване и ненаситност. Природа. Изобилие, но и излишество, както и липса.

ІV. ИМПЕРАТOРЪТ – Власт. Управление, стабилност, ред, законност, но и дестабилизация, тирания, диктаторство, потисничество /изобщо всички прояви на злоупотреба с властта и силата/. Постоянство – но и закостенялост, втвърденост. Държавни институции. Завоевателство.

V. ВИСШИЯТ ЖРЕЦ – Вяра. Благословия, учение-истински или формални. Доверие, но и злоупотреба с него. Стойностен или подвеждащ съвет. Изповед, споделяне. Духовни институции, но и сух традиционализъм, робуване на идеи и лъжепророци. Учители и ученици, но и лъжеучители и, разбира се, лъжеученици.

VI. ВЛЮБЕНИТЕ –  Избор. Кръстопът, дилема. Обединяване, но и разделяне. Търсене и намиране на верния път, но и обърканост, съмнения и колебания. Влюбване, но и разлюбване. Сътрудничество, но и двуборство. ”Ние-това е повече от аз и ти”.

VII. КОЛЕСНИЦАТА – Пътуване. Устрем. Мотивация. Тръгване по пътя – верен или грешен. Убеденост, придвижване към целта, но и надценяване на собствените сили, прибързаност. Бързане, но и избързване. Напредък или изоставане.

VIII. СИЛА – Овладяване на животинската природа в човека и нейното използване. Прилагане на сила-градивна или разрушителна. Сила, но и насилване, пресилване, изсилване. Дипломатичност, но и нетактичност, грубиянство. Силата на разбирането и любовта, но и на грубото вмешателство и налагане. ”Блага дума железни врати отваря”.

IX. ОТШЕЛНИКЪТ –  Самовглъбяване. Отдръпване от света, преместване на фокуса вътре в себе си, търсене на своята истина. Но и прекалена изолираност, резигнация, бягство от реалността и реалните проблеми. Изучаване на света през себе си. Търсене и откриване на вътрешно просветление, но и самозаблуждение.

X. КОЛЕЛОТО НА СЪДБАТА – Карма. Съдба. Късмет. Хазарт. Завършване и започване на цикъл. Величие и падение. Променливостта като най-постоянното нещо. Успех и провал. Приходи и загуби. Печалби и загуби. Превратности.

XI. СПРАВЕДЛИВОСТТА – Справедливост. Законност, но и беззаконие. Съдебни институции. Закономерност. ”Каквото повикало-такова се обадило”. Съдебни дела, разпоредби, консултации. Баланс, но и сляпо правосъдие, робуване на закона, буквоядство.

XII. ОБЕСЕНИЯТ –  Жертва – доброволна или насилствена. Лишаване или отдаване на нещо ценно. Доброволно или принудително бездействие. Примирение, смирение. Преобръщане на гледната точка, на ценностната система. Загуба на опорна точка. Необходимо “кръвопускане”.

XIII. СМЪРТТА –  Трансформация. Необходим край, промяна на нещо, отживяло времето си. Разчистване на старото, за да се отвори място на новото. Но и вкопчване, нежелание да освободим, да пуснем нещо от живота си. Краят преди началото.

XIV. УМЕРЕНОСТ –  Хармония. Изкуство. Балансиране, съчетаване, но и неумереност, крещящи противоречия, излишество. Самоограничаване или злоупотреба. Сдобряване или скарване. В търсене на “златната среда”.

XV. ДЯВОЛЪТ –  Материята. Срещата със сянката, със собствените страхове и демони. Обвързаност, зависимост или освобождаването от тях. ”Адът” вътре в самите нас. Съмнението, невярата, измяната или тяхното преодоляване.

XVI. КУЛАТА –  Разрушаване на закостенели “постройки”представи, възгледи, норми на поведение. Болезнено разрушаване на егото. Принудително, драматично разколебаване в собствената правота. Сблъсък с истината. Крах на илюзиите. Но и възможност да стъпим на стабилна основа, да “изчистим” живота си.

XVII. ЗВЕЗДАТА –  Вяра, надежда и любов. Пътеводна светлина. Нашият вътрешен водач. Ориентиране, обнадеждаване или дезориентиране, обезверяване. Оптимизъм или песимизъм. Получаваме и даваме “жива вода”.

XVIII. ЛУНАТА –  Здрави или болни, полезни или вредни фантазии, които ни изпълват с оригинални, нестандартни творчески идеи или ни повеждат в погрешна посока. Илюзии. Заблуда и самозаблуда, измама и самоизмама-или тяхното разкриване и обезвреждане.

XIX. СЛЪНЦЕТО –  Себереализация. Намиране на своето истинско призвание. Признание, слава, любов, растеж, кариера, придобивки и награди. Но и изпепеляване, егоцентризъм, самозабравяне, незаслужено облагодетелстване.

XX. СТРАШНИЯТ СЪД – Възраждане. Прераждане, обновление. Разплащане на стари сметки. Преобразуване. Но и отказ от разбиране и промяна, зацикляне, загуба на цялостния смисъл. Божествената справедливост. ”Пробуждане”.

XXI. СВЕТЪТ –  Завършеност, цялостност. Цялостно завършване или невъзможността да се приключи нещо. Удовлетвореност или неудовлетвореност. Плодовете от нашия труд. Усещането в края на изминатия път. Крайният резултат.

 

Колодата на А. Е. Уейт

Малки аркани