Колодата на А. Е. Уейт

Значения на малките аркани

Пентакли

АСО ПЕНТАКЛИ

Материални възможности. Шанс за започване и реализиране на материален проект. Но и пропускане на реални възможности, затъване в материалното, сух материализъм, алчност.

ДВОЙКА ПЕНТАКЛИ

Балансиране. Ситуация на избор. Претегляне на плюсовете и минусите. Изиграване на “козовете” или просто игра. Използвани или пропуснати шансове. Лекомисленост. Позьорство.

ТРОЙКА ПЕНТАКЛИ

Майсторство. Възлагане на проект, чието изпълнение изисква доказване на майсторски умения. Полагане на здрави и стабилни основи. Но и материални злоупотреби, лъжлива квалификация или препоръки, подвеждане.

ЧЕТВОРКА ПЕНТАКЛИ

Задържане, опазване на наличното, на вече придобитото. Период на затишие с цел стабилизиране. Но и застой, прекомерен страх от загуби, който спира прогреса. Парите като самоцел, а не като средство.

ПЕТИЦА ПЕНТАКЛИ

Бедност, материални загуби, лишения, проблеми. Инфлация, загуба на пари и имущество. Но и преодоляване на материалните изпитания, излизане от материалната криза. Изпитанията на трудните моменти. ”Приятел в нужда се познава”.

ШЕСТИЦА ПЕНТАКЛИ

Щедрост, изобилие, материални приходи, благополучие. Благотворителност. Даване и получаване на помощ. Но и скъперничество – или прахосничество, показно, демонстративно харчене или благотворителност. ”Сит на гладен не вярва”.

СЕДМИЦА ПЕНТАКЛИ

Търпение. Скрити възможности. Време за растеж. Изчакване на подходящия момент. Но и нетърпение, прибързаност, припряност, обезвереност, загуба на целта, усещане за безсмисленост, липса на цялостен поглед.

ОСМИЦА ПЕНТАКЛИ

Придобиване на нови умения. Чиракуване. Трудолюбие, старание, прилежност. Изработване на нещо. Придобиване на опит. Проба – грешка. Но и надценяване на собствените умения, ”изхвърляне” – желания и цели, много по-високи от реалните възможности. Брак /некачествена стока/.

ДЕВЯТКА ПЕНТАКЛИ

Наследство, процъфтяване, богата реколта. ”Пари при пари отиват”. Обгрижване на придобитото. Но и затъване в материалното, загуба на крайната цел, материалните придобивки като самоцел. Разпиляване, безцелно и безотговорно отношение към имуществото.

ДЕСЯТКА ПЕНТАКЛИ

Финализиране на материалните проекти. Цялостно удовлетворение от постигнатото. Семейна подкрепа. Но и обратното – неудовлетворение от постигнатото или незавършеност, провал на финала. Загуби.

ПАЖ ПЕНТАКЛИ

Методичен, бавен, сръчен, старателен, отговорен млад човек или дете. Но може да бъде и прекалено муден, ленив, вял, пасивен, предпазлив. Първи стъпки в процеса на реализация.

РИЦАР ПЕНТАКЛИ

Материална придобивка. Бавен, но стабилен материален напредък /или човек, който го символизира, който го предизвиква/. Но и затлачване, зацикляне, тъпчене на едно място, пропадане на ресурсите в бездънна яма.

КРАЛИЦА ПЕНТАКЛИ

Жена с изразен стремеж към материално благополучие и реализация. Домакиня по душа, с чувство за уют и комфорт, обгрижваща. Реалистка, но и материалистка, може да загърби духовните ценности, да ограничи кръгозора си.

КРАЛ ПЕНТАКЛИ

Строител, реализатор на идеи, практик. Човек на конкретния резултат /”черно на бяло”/. Упорит, постоянен, бавно се задвижва, но и трудно спира или се отказва. Може да бъде монотонен, еднообразен, едностранен, прекалено прагматичен /”око да види, ръка да пипне”/.

Колодата на А. Е. Уейт

Малки аркани