Вибрацията на вашия автомобил

 

Даниела Тодорова- Кабала©

Ако използвате, често, автомобила си и обичате да шофирате, неговият регистрационен номер е много важен, както за вашата сигурност, така и за „живота” на превозното средство. Хубаво е, разбира се, да се сравни и с вашите лични числа, за да може да се засили или неутрализира оп ределена вибрация.

Когато изчислявате номера на автомобила, вие трябва да имате предвид и буквите, които при-състват там. Не е добре да имате повече от две еднакви цифри в табелата. Това, допълнително натоварва вибрациите, които излъчвате вие и колата ви.

Вибрация 1 – това е добра вибрация за автомобил, въпреки че ще ви кара да се изявявате на пъ тя и рядко да отстъпвате в сложна ситуация. Ако числото е 10, то са възможни проблеми с двигателя, като ще гасне неочаквано, точно, когато сте най-нервни и бързате.

Вибрация 2 – предполага леки инциденти и повреди, които, само ще ви накарат да се ядосвате, но няма да е толкова сериозно, че да ви се наложи да влагате много пари в ремонт. Тази виб-рация, прекалено ще ви отвлича вниманието с нещо – я, радиото ще си смени станцията, изне-виделица, я ще светне някоя лампа на електрониката… това ще са предпоставки за инцидентите на пътя.

Вибрация 3 – много добра за номер на автомобил и особено за тези, които обичат високите ско рости. Ако в името и в датата ви на раждане присъства тази цифра, определено можем да гово-рим за тежки и неприятни инциденти. Спокойно можете да го купите на лизинг. Няма да имате проблеми с това.

Вибрация 4 –предполага проблеми с механиката и с окачването. Проверявайте редовно спирач ки,болтове и всичко онова, което може да доведе до неуправление на автомобила, когато пъту вате. Двигателят, също, ще се окаже „капризен”. Не е изключено да мислите за едно, а повреда та, в повечето случаи, да се оказва на друго място.

Вибрация 5 – това е добра вибрация за пътуване, стига да нямате големи натоварвания на това число. Ще имате добра „спойка” с автомобила. Има, обаче, опасност от леки удари и надрасква ния, но по ваша вина. Паркирате и се натрисате във висок бордюр, закачате колче, всичко от то зи сорт. Уврежданията на колата, по-скоро, ще ви изкарат извън нерви, отколкото да предизви-кат сериозни проблеми.

Вибрация 6 – не е добра за автомобил. Има опасност от инциденти и злополуки. Ако, все пак, попаднете на такъв номер, особено, ако повтаря датата ви или малкото ви име, сменете го. С такава вибрация е добре да карате бавно и спокойно. Само тогава, автомобилът ще ви служи дълго време, без да имате проблеми. Не сядайте, когато сте изнервен или бързате някъде. Така, до никъде няма да стигнете.

Вибрация 7 – е добра за автомобил,особено, ако сте нервен тип и вечно закъснявате за някъде. Тази вибрация ще ви успокои и няма да ви кара да правите излишни рискови действия. Не е из ключено, обаче, изведнъж да заглъхне моторът, без видима причина, или да падне акумулаторът. Вибрацията е много добра за спокойно и дълго пътуване.

Вибрация 8 – е една от най-опасните. Винаги съм се чудила на хора, които държат в номера да присъстват повече от две осмици. Числото 8 предполага инциденти, внезапни, катастрофи, как-то и кражби. В този случай е добре да обръщате по-голямо внимание на автомобила. Ако номе рът повтаря ваша вибрация, категорично ви съветвам да го смените.

Вибрация 9 – е чудесна,особено, ако ви се налага да изминавате големи разстояния. Като цяло, няма да имате проблем с автомобила и бих казала, че двигателят го чака дълъг „живот”.С такъв номер, можете да пътувате, спокойно, в чужбина. Ще ви е комфортно и по-често пускайте музика.

Статията е авторска. Нейното копиране, както и отделни части, може да стане с изричното съгласие на автора. Задължително трябва да бъде изписано името, както и линка, от който сте го копирали.

Даниела Тодорова Кабала
Решила съм си да се появя на този свят на 11 март по обед.Числото на съдбата ми и първата буква от моето име е 5- вибрацията на Меркурий, творческото начало и желанието за знания. Когато мама ме е родила,тя ми дала библейското име Даниела.Едва ли е знаела,че то е толкова древно, просто харесвала френската актриса – Даниел Дарио. Завърших Техникума по дървообработване и вътрешна архи-тектура в родния си град. Увличах се от литературата, пишех стихове и се занимавах с музика. Пораснах и пред мен се откри бурният живот на студентите. В Русенския университет получих нова специалност „Стопан – ско управление”, с насока „Маркетинг, реклама и търговия” Винаги съм се впечатлявала от духовното и езотеричното. Баба ми беше много сензитивен човек и може би от нея се запалих по непоз натото. Първите ми изтински знания в тази насока получих от книгите. Числото на Съдбата ми -5, а и на душата ми -11, не ми даваха покой, дока – то не започнах с Дао, преминах през Космогонията на Розенкройцерите и накрая се „пристрастих” към вибрацията на числата. С номерология се занимавам повече от 10-15 години. Успоредно с нея изучавах и астрология, и разбрах,че връзката между тях е много силна. Осъзнах,че никой не се ражда случайно на този свят и че всяка душа носи в себе си кодираното си име и Съдба. Автор на една от най-продаваните български книги по нумерология - Нумерология на древните магове. Прогнозите с числата винаги ни помагат да се настроим за събитията и да вървим във вярната посока. Дадено ни е знание,запазено от векове, което можем да използваме. Аз вярвам във Висшата сила и в хармонията, която е създа- ла този свят! Всичко може да се сведе до числа и колкото повече работя с тази материя, толкова повече се убеждавам,че съм на прав път и няма не – що, което да не може да бъде решено, стига да познаваме съдбата си и дъл-говете, които носим от миналото! Желая Ви успех в опознаването на тази древна наука – Номерологията! Даниела Тодорова – Кабала

Leave A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.