Каква информация дава Линия на главата в хиромантията

В Хиромантията Линията на Главата се счита за една от четирите главни линии на дланта. Често Линията на главата се нарича Линия на Разума или Линия на Ума.

Голяма част от хората смятат, че ако линията на главата е много дълга, тогава човек ще е много умен, ще постигне добри резултати и ще стане много богат. Всъщност според хиромантията това не е съвсем точно. Дългата линия показва добра памет, но е възможно тя да е сигнал, че човек обича да се оттегля в себе си и дълго да размишлява.

Късата линия на Главата може да се тълкува като слаба и не много услужлива памет, но и като сигнал, че индивидът не е развил своето логическо и творческо мислене.

Липсата на линията на Ума (Главата) е изключително рядко – може да се наблюдава при хора болни от синдрома на Даун.

Когато се анализира Линията на Главата трябва да се разглежда не само нейната дължина, но и нейната посока, наличието на различни знаци и др.

Правата линия на Главата според хиромантията е белег, че човек е в състояние бързо да взема решения.

Както става ясно тази линия дава информация за интелигентността, фантазията, оптимизмът, но и за физическите проблеми.

В повечето случаи Линията на Главата започва от подножието на Юпитеровия хълм, за малко върви паралелно с Линията на Живота, често е в началото си е вплетена с нея. След това линията с плавен лъч се спуска към Лунния хълм, където свършва.

Ако Линията на Главата е върви надолу, собственикът й има добро въображение и добро логическо мислене. В живота си този човек ще разчита повече на рационалния си ум, отколкото на интуицията си.

Дълга, добре оформена Линия на главата – отлична интелигентност, самоосъзнатост. Ако има наличие на силна свивка към палеца (волята) е сигнал за успех в много житейски сфери.

Разделена Линия на Главата от Линията на Живота – недостатъчна способност за преценка на другите хора, наивност, лекомислие, лесно се влияе от другите хора.

Ако в началото Линията на Живота, която не се докосва Линията на главата – показва уверен в своите способности човек. Понякога тези хора имат склонност да станат егоисти.

Къса Линия на главата, съединена с Линията на живота – добро интелектуално начало, но малко труд и усилие за развитие на добрите дадености. Често съединената Линия показва, че човек е силно свързан с родителите си. В много от случаите родителите помагат финансово или морално. Ако има наличие на палмови линии предават този модел в своите семейства.

Дълга Линия на Главата – голяма интелигентност, понякога прекалена внимателност, аналитичност, понякога означава и егоизъм. Чрез интелигентността си човек може да натрупа облаги.

Линия на Главата наведена към Линията на сърцето голяма емоционалност, периоди на емоционални кризи.

Тънка Линия на Главата – липса на добро самочувствие, несигурност, наивност. Ако човек има точка на Линията на главата трябва да бъде особено внимателен за главата си.

Дълга Линия на Главата с разклонение към Лунния хълм – богата фантазия, интуиция, медиум, склонност към окултни и езотерични науки.

Начало на Линията на Главата от Юпитеровия хълм – възможност за слава, постигане на високо обществено положение, честност.

Начало на Линията на Главата от долния Марсов хълм – агресивност, жестокост, изключителна енергия, но рядко се използва добре. В зависимост от знаците и другите линии може да означава и страхливост.

Остров на Линията на Главата – период на амнезия, проблемен житейски период, объркване, период на изолация или затваряне. Възможни са периоди на депресия, емоционални сривове. Като положително значение на острова е трупането на голям опит.

Верижна Линия на Главата – проблеми със запаметяването, мигрени, болки в главата. Ако има наличие на прекалено изразен Меркуриев хълм говори за неискреност, лукавство, склонност към мошеничество. Веригата показва също и поредица от малки проблеми, които са свързани помежду си.

Кръст на Линията на Главата – травма на главата, загуба на съзнание, амнезия и други подобни проблеми.

Точка на Линията на Главата – опасност от заболяване на очите.

Звезда на Линията на Главата – предупредителен знак, опасност от фанатизъм, мании, фанатична вяра.

Триъгълник на Линията на Главата – положителен знак. Периоди на творчество, идеи и просперитет.

Квадрат на Линията на Главата – добър знак. Човек с този знак има природна защита дори и когато поема рискове.

Линията на Главата завършва с две разклонения (Вилица) – добро чувство за ориентация, въображение, креативност.

 Разклонен в няколко посоки край на Линията на Главата – любознателност, многообразни интереси, енциклопедични знания, интелектуален и научен глад.

Линията на Главата свързана с Линията на Успеха – лесен, внезапен и незаслужен (без усилия) успех.

Криволичеща Линия на Главата с наклон към Линията на здравето – опасност от заболявания на очите, лошо зрение.

Линията на Главата само в средата на дланта – ментални и умствени проблеми.

Край на Линията на Главата на Аполоновия хълм – талант и успех в изкуствата.

Край на Линията на Главата на Меркуриевия хълм – писателски талант, склонност към лукавство и измами.

Прекъсваща (накъсана) Линия на Главата – щастливо преодолени опасности, добър изход, лудост.

Вертикални разклонения в края на Линията на Главата – интелектуалната сила се увеличава с течение на годините, отлична възможност за усъвършенстване.

Хоризонтални разклонения в края на Линията на Главата –  голяма психофизическа активност, неконцентрираност в интелектуалните дейности.