Индивидуална мантра за привличане на успех и отблъскване на препятствията.

В Тибетската Астрология съществува т.нар. Мандала на Звуците. Същността й е в това, че на всеки градус от 12 Зодиакалните Съзвездия, съответства определен звук. Планетите – благоприятни и неблагоприятни, когато попадат в определени съзвездия в момента на раждане на човека, активизират съответните звуци в тази Мандала. Така получаваме хороскоп, който се състои от набор благоприятни и неблагоприятни за него звуци. Като се използват дадените показатели е възможно да се избере най-благоприятното за човека име, а също и да се прецени как му влияят имената на различни обекти – благоприяно или не.

Но най-важното е, че на основата на Мандалата на Звуците и хороскопа на човека, може да се състави Индивидуална Мантра.

Колкото хора, толкова хороскопи, толкова и мантри

Може да се каже, че така са звучали Небесата ( Вселената) в момента на раждането. Тази мантра е за всички случаи в живота и може да бъде използвана във всякакъв период от време. Индивидуалната мантра носи благословия от Божествата и помощ от Защитниците. С нейна помощ е по-лесна реализацията на способностите и постигането на поставените житейски цели.

Вашата Индивидуална Мантра привлича Успех и отблъсква препятствия.Това е вашия най-добър амулет, защото е индивидуален и е подарен от самата Природа в момента на вашето раждане.
Източник:

http://tibetastromed.ru/mantra-talisman/

Изчисляване на Индивидуална мантра –  tibetastromed@gmail.com