Ежедневно, всеки един практикуващ астролог се сблъсква с директно зададени въпроси. Един от най-ефективните методи за отговор е хорарната астрология. Чрез нея могат да се дадат отговори на множество запитвания – финанси, кариера, семейство, любов, приятелство, изгубени хора или вещи и т.н. Хорара се рисува в моментът, в който въпросът е изяснен, структуриран точно и зададен на астрологът. Една хорарна карта може да отговори на много повече въпроси от колкото незапознатите биха предположили.

Идентифициране на сигнификаторите:

Една от основните и най-лесно забележими разлики между хорарната и наталната астрология, планетите не се разглеждат като символи, а като буквални събития и герой в живота на питащия (клиента). Способността да се прави хорарна карта и да се получи директна и задълбочена представа за живота на питащия е умение, което се придобива чрез увереност, опит и не на последно място добро и пълно познание на астрологичния символизъм.

Първата стъпка да се научим да тълкуваме вярно един хорар е да се умеем да намираме подходящите планети (домове) за различните типове въпроси. След като идентифицираме подходящите/ ата планета (сигнификаторът) ние ще можем да видим специфичните особености на индивида, ситуацията или други неща, които са свързани с въпроса.

Някои неща, които трябва да знаем за сигнификаторът:

Човекът, които задава въпроса се нарича питащ. Питащия винаги се обозначава от планетата, която е изгряваща (асцендента) в момента на задаване на въпроса. Освен асцендента, за описанието на питащия биха ни помогнали планетите в първи дом, ако има такива. Луната пък би ни помогнала да видим обстоятелствата които са свързани с въпроса и питащия.

Човекът или ситуацията или нещо друго, за което се пита може да бъде описано в дома, които направлява (отговаря) според материята, която засяга въпросът (например – кариера любов 7-ми, 10-ти дом, пътуване 9-ти и т.н.). Разбира се трябва да се разгледат какви планети управляват или са разположени в необходимия дом. Сигнификаторът на въпроса се явява онази планета, която е управител на дома с които се свързва питането.

И още един път е добре да се отбележи, че луната е сигнификатор за цялото положение. Тя може да помогне за описване на положението, обстоятелствата, може да ви помогне да видите движението на събитията и т.н.

Например: зададен ви е въпросът “дали моят съпруг ще ме напусне?”. Питащият ще бъде обозначен от планетата, която управлява асцедента. Ако той е във Везни, то сигнификаторът ще бъде Венера. Вие ще трябва да проверите позицията и състоянието на Венера в хорара, а също така да прибавите като детайли планетите, които се намират в първи дом или имат някакъв аспект с Венера. При зададения въпрос Марс като управител на 7-ми дом (десцедента) се явява като сигнификатор на този за когото се пита. Разглежда се позицията на Марс и като детайли се прибавят аспектите му, както и други планети, които попадат в седми дом. На въпрос “ще е благополучно ли околосветското пътуване”, сигнификаторът за питащия отново ще бъде управителя на асцедента, например Марс (овен), а за въпроса (дългото пътуване) ще търсим планета, която управлява девети дом. Движението на двата сигнификатора, помагат много при откриването на търсеният отговор, а другите планети могат да бъдат използвани в детайлите и описание на ситуацията. Много е важно да се гледа позицията на Луната и да я включим като основен фактор при отговора.
Но както и да е….

Хорарната астрология е проучване, което се базира най-вече на символна и философска асоциация. Без съмнение в хорарната астрология е най-добре да се използват традиционните управители на знаците. Разбира се и тук, както в почти всички други сфери на астрологията могат да се видят различни течения и методи според школата.

В хорарната астрология трябва да се научите да избягвате изкушението да разчитате на “интуиция”, “собствени асоциации”, или да пречупвате резултатите през своята си призма. Научете се да дефинирате и обяснявате сигнификаторът, но имайте на предвид, че Марс не едно и също с Овен, а Овен не е равносилно на първи дом.

 

Домовете в хорарната астрология:

За да може правилно да се открие нужния сигнификатор за въпроса, на които се търси отговор, то е важно добре да познаваме астрологичните домове и техните значения. В следващите редове ще се опитаме да упражним намиране на «търсения» дом.

Първи дом: Той се свърза с живот, жизненост, здраве. Външен вид – ръст, цвят, тен, тялото. На някои места се говори и за неговото влияние над интелектът, начинът, по който умът работи, речта. Общо взето първи дом отговаря на маниерите, индивидуалността, поведение, реакции и т.н.
В хорарната астрология – Първи дом отговаря на питащия – независимо от типа на въпроса.
В муданната астрология – Отговаря на обикновените хора, на държавата като нация, обитателите на дадена страна, общото им състояние, просперитет и т.н.

Втори дом: Ресурси, материален комфорт, приходи, въпроси засягащи богатство или други свързани с финанси. Начини да се постигне богатство. Лични предмети, принадлежности, активи, приходи, пари, пари дадени на друг, печалби или загуби, поддръжка, съдействие от страна на други и т.н.

В хорарната астрология: Финансите на питащия, всякакво лично движимо имущество (собствеността е в 4-ти дом), сделки. Ако въпросът е свързан с финансови сделки, продажба, лични притежания, финансови перспективи, загуба на пари и т.н.

В муданната астрология – Активите на нацията, финансовия статут, хазната, приходите, банки, фондови борси, търгове, износ на пари, продукция, реколта, заплати …

Трети дом – Братя, сестри, братовчеди и други членове на семейството (не е родители, те принадлежат на 4-ти дом). Съседи и други, от близкото ни обкръжение. Средата, в която живеем и работим, късите пътувания, пътувания, които редовно предприемаме. Писма, слухове, доклади, съобщения, вестници, списания, телефони, поща, писмени дела и договори, речи и разисквания, комуникативни и езикови умения и т.н.

В хорарната астрология: Както вече стана ясно – въпроси свързани договори, нотариални актове, комуникация, например един Сатурн в трети би могъл да покаже неспособност за комуникация. Някои астролози причисляват към този дом клюкари, нежелани посещения в дома (влизане на бандити), освен това нежелано раждане…

В муданната астрология – Национални слухове, пропаганда. Всички средства за разпространение на новини и информация, пощенските станция, мрежи за комуникация, компютри, телефони, факсове, вестници, списания, електронни пощи, публикации, литература, периодични издания, телевизия… Транспорт. Обществено мнение и въпроси, засягащи свободата на словото, езика. Също така договорите, международните споразумения и т.н.

Четвърти дом: Всичко, което се отнася до корените на нашето съществуване – родители, род… Също така земеделие, фермерство, стопанство, идеологии, патриотизъм, традиции, история, Под влиянието на четвърти дом са също така съкровищата, мини, минерали, скъпоценни камъни, нефтени находища, водоизточници. Важно е да се знае, че четвърти дом е началото и края на всички неща, той представя опитът от детинство, отразява нашият несъзнателен опит в живота, нашите уязвими места в старостта, процесът (начинът) на смърт, погребения.

В хорарната астрология: Продажба или покупка на недвижимо имущество, хазяйство (наемателите са в 6-ти дом), граници на имоти. Въпроси засягащи хора в неизвестност, загубени предмети.

В муданната астрология: Земята, нейните собственици, работници, реколта, земеделие и минното дело. Жилища – например Сатурн в четвърти би могъл да покаже недостиг на жилища, а пък Плутон намиращ се там – вандализъм, престъпност – засягаща собствеността, а комбинации на Уран, Нептун и Юпитер биха могли да ни покажат загуба на собственост през бури, наводнения, земетресения. Освен това четвърти дом отговаря на находищата, водата, нефтената промишленост.

Пети дом: Деца, бременност, бременни жени, пол на нероденото дете. Здравословното състояние на децата. Любовни истории, романи, секс, създаване на потомство и зачатие. Удоволствия, приятни неща. Елементи – купени за удоволствие и наслада. Изкуствата и музи. Танцуване, музика, веселие. Дрехи, премени и други неща, които ни носят удовлетворение. Състезания, хазарт, лотарии – всякакви форми на залагане. Места свързани със спорт, игри, курорти., а също и с гостилници, кръчми, театри, паркове, партита всички места за забавлението и наслада. Тук се засягат въпроси свързани със свободното време и изкуствата, хобита и всички тези неща, които ни носят удоволствие и наслада.

В хорарната астрология: Децата на питащия. Възможността за бременност, секса, неродени деца. Ако тук имаме Сатурн или /и Нептун не са много добри планети за вероятна бременност, но ако Юпитер попада в този дом то индикацията за плодовитост е безспорна. Освен това тук се засягат и всички въпроси свързани със свободното време, хобита, хазарт, развлечения…

В муданната астрология: Всички обществени места за насладата и развлечение, паркове, национални художествени галерии и т.н.. Училища и детски градини. Националната раждаемост, социални въпроси, които се отнасят за децата.

Шести дом: Болести и заболявания, здравословно състояние и причина за болести и дали те / тя ще бъде къса или дълга, излечима или не. Всичко свързано със здравето и тези, които работят в тази сфера: зъболекари, доктори, медицински сестри. Служители, наематели и слуги, арендатори, домашни уреди, домашни любимци, малки животни и дребен добитък. Чичовци, лели и роднини от страната на бащата.

В хорарната астрология: Както по-горе вече написах всичко свързано със здравето, наематели, домашни любимци….

В муданната астрология: Националните хранителни резерви, и най-вече зърното. Хората занимаващи се с обществените запаси, а също така библиотеки, архивари, хора работещи към Държавната администрация, въоръжените сили, полицията, здравеопазване, общественото осигуряване. Този дом отговаря и на безработицата, нетрудоспособността….

Седми дом: Бракът, партньорствата, съпругът, любовник, бизнес партньорства. Освен това той показва и опонентът в съдебен процес или конфликт, а в световен мащаб показва възможността на война, както и врага. Всички наши врагове, които са ни известни (забележете тайните врагове са в 12-ти дом.

В хорарната астрология: Този дом би могъл да покаже на астрологът, ако е изморен, измъчен или по някаква друга причина не може да даде адекватен отговор на зададеният му въпрос. Иначе 7-ми дом отговаря на партньорите – любовни, бизнес…

В муданната астрология: Браковете и разводите, а също така въпроси, които засягат тази тема. Обществени врагове, национални престъпници, бегълци. Дали да бъде очаквана война или мир. Съюзници и врагове…

Осми дом: Всичко, което се отнася до смърт, страх, тревога и загуба. Качеството и природата на смъртта. Кой ще бъде наследник на покойникът. Неочаквано наследство, завещания, наследства и завети. Парите принадлежащи на партньори, съпруг или на друго лица. Финансови задължения, дългове, данъци, заеми, загуби, пари – дължани към други.

В хорарната астрология: Смърт, загуба, въпроси, финансови въпроси свързани със съпруга/ та или любовник, неща, които ни тревожат, страхове, загуби.

В муданната астрология: Държавният дълг, данъци, опасности за народа през война или народни бедствия, ресурсите на враговете и противниците, финансовите отношения с чужди държави. Обществената смърт…

Девети дом: Дълги пътувания, далечни места, чужденци, изследователи, неизвестни места. Мечти, желания, вдъхновяващи мисли, предсказания, астрология, мистицизъм, философия, религия и духовенство от всякакъв вид. Връзки с църквата. Книги, обучение (формата на обучение), мъдрост, стипендии, университети, и всички форми на висше образование.

В хорарната астрология: Въпроси свързани с по-горе изброените неща.

В муданната астрология: Религия, църква и всички институции, занимаващи се с религиозни или духовни въпроси. Външни въпроси, международни закони, световни конференции, обединяване на нациите. Експедиране, пътувания на големи разстояния, независимо дали са свързани с пътници или търговия. Издателствата, международни комуникации. Публикуващата промишленост, голямо разстояние и международни комуникации. Университети, колежи, всички места за висше образование и квалификация, професори, философски и научни институции и др.

Десети дом: Работа, професия, работодатели, шефове, управители. Чест, престиж, репутация, власт, контрол, достойнство, слава, кариера…. Вероятност за служебни успехи или неуспехи. Освен това отговаря на: крале, принцове, херцози, графове, правителството и т.н.. Всички форми на власт и взимане на решения. На тези, които прилагат властта или законите – полиция, съдилища, съдии, магистрати, коменданти, шефове и т.н..

В хорарната астрология: Работа, кариера, бизнес … (виж по-горе).

В муданната астрология: Властта – министър, правителство, крале, президенти или диктатори. Полиция или въоръжените сили, когато те упражняват власт над гражданите. Държавните лидери. Националната репутация и престиж.

Единадесети дом: Управлява приятелите, приятелствата, поддръжниците, благодетелите, тези, които ни помагат независимо дали явно или скрито. Това е домът на изгодната съдба, положителната надежда, вяра, на похвалата, комфорта, на целите и амбициите. В съвременната астрология той е обявен, че управлява по-широкият кръг на познати и приятели, на по-широките амбиции, политическите идеали, на тези, които споделят нашите цели. Това е домът на, свобода, оптимизмът и увереността, показва личната сила, мотивацията.

В хорарната астрология: Приятелите, колегите, познатите на питащия. Доведени деца. Желания, надежди, и лични аспирации.

В муданната астрология: Парламентът и по-точно камарата на общините, областните съветници и др. подобни. Приятели и съюзници на нацията. Надеждите на нацията.

Дванадесети дом: Тайни, скрити неща, често се свързва и с събития, печал, мъка, премеждие, робство, затваряне, преследване, тежка работа. А също така места, на които е отказан достъпа, места за уединение или изолация, затвори, манастири, лични страхове, слабости, робство, предатели, шпиони, магьосничество, илюзии, бягане от реалността, заблуди и т.н..

В хорарната астрология: Виж по-горе изброените.

В муданната астрология: Затвори, изправителни домове, манастири (като места за изолация, а когато става въпрос за религия се гледа 9-ти дом), престъпници, тайни врагове на нацията, тайни общества, свръхестественото. Болници, убежища и институции за слаби, недъгави, или нуждаещи от поддръжка хора, емиграционни лагери. Робство и т.н.