В нумерологията съществуват понятия като „господарски” ( царски) и „кармични” числа.

Първите носят в себе си зародиша на окултизма, сензетивността и интуицията.

Вторите показват кармичните дългове на душите, дошли на този свят, за да отработят започнатото от предишни животи.

Господарските числа са 11 и 22. Тяхната сила трудно се долавя от хората. Обикновено се усещат с по-ниските си вибрации, като 2 и 4. Тук бих добавила още едно число – 13, въпреки че то спада и към онези, които показват съдбовната обремененост на индивидите.

Всеки идва на този свят, за да отработва свои неща, такива, които са останали „висящи във въздуха” и в този смисъл, всички числа трябва да показват дълга, който душата ще отработи тук и сега, в този си живот. За това предпочетох да поставя 13 редом с господарските числа, защото то също крие в себе си онази велика сила, която чака да бъде овладяна, иначе, в противен случай, тя ще е в състояние да унищожи собственика си.

Числото 11 дава много силен усет, чувствителност и интуиция. Според древните халдейци, то олицетворява „лъвът с намордник”, „ стиснатият юмрук”. Душите носещи вибрацията му често страдат от предизвикателства и противоречия, защото трябва да „потушат” в себе си влиянието на двете му единици. За това, когато видя написано 11, веднага се сещам за „единство и борба на противоположностите”.Тези, които го притежават са мечтатели и идеалисти. Могат да се превърнат в ясновидци,лечители или прорицатели, ако съумеят да го овладет. 11 е доста „колебливо число”.Вечно търси пътя,прави крачки назад и се пита дали е на прав път. При него е от голямо значение третата сила,която ще се появи,за да го балансира и да изглади противоречията му. Важното е да се научи на компромис.

Ако трябва да се редуцира това число, то то ще е под влиянието на Луната – чувствителна, нежна, с майчински инстинкт, готова на всичко, за да не нарани другите около себе си. Но 11 притежава в себе си и равностойни единици, при това – цели две на брой. Това са две Слънца на едно място с желанието си да доминират, да се показват,да блестят, да закрилят, но само и единствено тогава, когато слабите признаят тяхната сила. Ето я истинската противоречивост на единадесеттицата. Кармичният и урок е да достигне лична уравновесеност и устойчивост. За да достигнете 11 ще ви трябва достатъчно сила и духовно израстване, за да се справите с неговите противоречия и колебания.

Второто Господарско число е 22. Това е Вдъхновителят, Майсторът – Строител, който облича всичко в големи идеи и проекти. На душите,родени под вибрацията на 22 им се дава възможност за осъществяване на грандиозни планове и в същото време показва и голямата им чувствителност -две Двойки ( две Луни).

Числото може да даде на притежателя си голяма власт, както и умение да ръководи огромни маси хора. Древните дават на това число името „ Покорство и предпазливост”, защото човекът с това число е видимо спокоен и покорен, стига да не го „настъпят по мазола”, но в повечето случаи реакцията му е вече закъсняла. Както и при 11, 22 носи чувствителност и интуиция. Кармичният му урок е да служи безкористно на човечеството.

Ако трябва да редуцираме 22, то ще стигнем до числото на Уран – 4, на промените и нетрадиционализма, на дисциплинираността, но и на прекалената концентрация. Ведите го определят като вибрация под влиянието а Северния лунен възел. В никакъв случай не пренебрегвайте мислите и идеите на тези хора!

Вибрацията, която според мен, спокойно може да се нареди редом с 11 и 22 е тази на числото 13. В Таро, както и в Кабала, 13 символизира смъртта; но не онази, физическата, а тази, която е израз на духовната промяна и трансформацията. Тази негова характеристика много ми напомня за Плутон – сексуалният, тежкият, ревнивият, властният.13 е „скелетът, който коси хората насред поле с току-що поникнала трева, където от всички страни, от пръстта се показват млади лица и глави”( Гундман,Линда-„Звездни знаци”). Това число притежава огромна сила и власт, манипулира и издига онзи, който успее да го овладее. В противен случай носи прилепвания, пристрастявания и унищожение. 13 разчиства терена, за да положи основите на нещо солидно и здраво.

Това е и числото на кармичния дълг. Човекът, роден под влияние на тази вибрация е подложен на много трудности и препятствия, докато не създаде нещо в живота си.

Кармичните или тежките числа, започват с 4 и 8. За да е под влиянието им, душата сама е избрала да се роди на тези дати. В повечето случаи нейната цел е да изпита сама себе си, собствената си воля и упоритост. Раждането е свързано и с т.нар.самскари, както казват Ведите, т.е. вибрациите заложени от минали животи.

Четворката е като Ангела, дошъл на земята, за да спаси собствената си душа и тази на човека, когото обича, по пътя на разчистване на старите задължения. Числото има силни вибрации и дългът му е да се научи на самодисциплина.

Осем е по-тежкото от двете кармично число. Обикновено, душата има усещане, че не е възнаградена достатъчно за своите усилия. Пътят на осмицата е осеян с доста трудности и много често се привлича от вибрацията на четворката.

14 е съставно число на кармичния дълг. Според халдейците, то носи в себе си вибрацията на движението и предизвикателството. Това е числото на страха,на риска и на недооценяването. Отработването му е свързано с поемането на отговорности в този живот, създаване на стабилна среда и откъсване от зависимостта.

Следващото число, което определя тежката карма на своя притежател, е 16. Известно е още с името „Съборената цитадела”. Тази вибрация дава големи предизвикателства. Числото не ви дава право да се издигате в йерархията и да се задържате там. По своята същност ми напомня за падналия Икар и неговите прегорели криле. Самскари в 16 е свързан с използването на сексуалните връзки за своя изгода,без да се отчитат чувствата на хората, застанали до него.

Според Ведическата номерология 16 притежава и неблаго приятното влияние на Учителя на Демоните и Силите на злото. Тежко бреме от минали реинкарнации, но не е непреодолимо.

18 е числото на един много силен сблъсък между материалното и духовното, числото с, може би, най-трудния символизъм. Хората, избрали да се родят на тази дата са дошли с мисълта да изпробват силата на духа и личностната си стойност. Вибацията на 18 носи наченки на агресия, жестокост и в същото време умение да се печелят пари. Изключително тежко число на сблъсъка, раздирано от противоречия през целия човешки живот.

Последното число на кармичен дълг от това второ ниво е 19. Халдейците го наричат„Повелителят на Небесата”и според тях е едно от най-щастливите числа. Но, 19 носи остатъци от злоупотреба с власт и самонадеяност. Много често ключът за решаването на самскари е Любовта към света, който ни заобикаля, желанието да подаряваш Обич, така както и получаваш.

Всички числа, независимо дали са прости или съставни, притежават в себе си остатъчни вибрации от нашето минало, самскари от реинкарнации и надеждата за изчистване на кармичния ни дълг. Всеки от нас сам избира кое от тях ще подхожда най-добре за сегашната му мисия и кое от тях ще му помогне да научи или преповтори забравени и нови уроци. Винаги има надежда, винаги има увереност, че след тъмнината, ще дойде свежото утро на Голямото Утре.

Търсете помощта на числата си, доверете им се, учете се от тях и те никога няма да ви подведат. Знайте,че всеки носи кръста си и няма нерешими проблеми, всичко е въпрос на хъс и желание да си напред със Светлината!

Използвани са материали от Линда Гудман, Ал.Колесников и Ведическа номерология

 

Даниела Тодорова Кабала
Решила съм си да се появя на този свят на 11 март по обед.Числото на съдбата ми и първата буква от моето име е 5- вибрацията на Меркурий, творческото начало и желанието за знания. Когато мама ме е родила,тя ми дала библейското име Даниела.Едва ли е знаела,че то е толкова древно, просто харесвала френската актриса – Даниел Дарио. Завърших Техникума по дървообработване и вътрешна архи-тектура в родния си град. Увличах се от литературата, пишех стихове и се занимавах с музика. Пораснах и пред мен се откри бурният живот на студентите. В Русенския университет получих нова специалност „Стопан – ско управление”, с насока „Маркетинг, реклама и търговия” Винаги съм се впечатлявала от духовното и езотеричното. Баба ми беше много сензитивен човек и може би от нея се запалих по непоз натото. Първите ми изтински знания в тази насока получих от книгите. Числото на Съдбата ми -5, а и на душата ми -11, не ми даваха покой, дока – то не започнах с Дао, преминах през Космогонията на Розенкройцерите и накрая се „пристрастих” към вибрацията на числата. С номерология се занимавам повече от 10-15 години. Успоредно с нея изучавах и астрология, и разбрах,че връзката между тях е много силна. Осъзнах,че никой не се ражда случайно на този свят и че всяка душа носи в себе си кодираното си име и Съдба. Автор на една от най-продаваните български книги по нумерология - Нумерология на древните магове. Прогнозите с числата винаги ни помагат да се настроим за събитията и да вървим във вярната посока. Дадено ни е знание,запазено от векове, което можем да използваме. Аз вярвам във Висшата сила и в хармонията, която е създа- ла този свят! Всичко може да се сведе до числа и колкото повече работя с тази материя, толкова повече се убеждавам,че съм на прав път и няма не – що, което да не може да бъде решено, стига да познаваме съдбата си и дъл-говете, които носим от миналото! Желая Ви успех в опознаването на тази древна наука – Номерологията! Даниела Тодорова – Кабала

Leave A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.