Въведение към историята на организираното Масонско движение в България до 1940 г., Евгений Сачев

15.00 лв.

Второ допълнено издание.

Всички велики неща са прости и могат да се изразят с една отделна дума или с произволно комбиниране от следните думи – Братство, Равенство, Свобода, Любов, Истина, Труд.

Описание

Въведение към историята на организираното Масонско движение в България до 1940 г., Евгений Сачев

Всички велики неща са прости и могат да се изразят с една отделна дума или с произволно комбиниране от следните думи – Братство, Равенство, Свобода, Любов, Истина, Труд. Три от тези прости слова са избрани за девиз на първата българска масонска ложа и на първата Велика символна ложа на България, а именно – „Свобода – Равенство – Братство“. Забулените в мистериозност тайни на българското масонство в настоящето изследване за първи път се разкриват по един толкова неповторим начин – едновременно представяне етапите на появата и на развитието на българското организирано и регулярно масонско движение с неговата обществена значимост в контекста на развитието на европейското и световното масонство.

„Трудът на Евгений Сачев е много ценен от всички, които държат да получат не само историко-документални и библиографски сведения и данни за видни наши политици, държавници, общественици, учени и църковни дейци. С верен усет за пътищата, по които трябва да се развива българското общество, държава, нация, на промяната на живота и на съзнанието, българските масони от преди 1940 г. чертаят една програма, една дългосрочна визия, идеи и принципи за развитие, които и днес не са загубили нищо от своята истинност и вярност. Техните идеали и принципи отговарят на днешните културни и обществени нужди, и едничкото, което може и трябва да се измени в тях, е само приложението им…“

Академик Атанас Панчев

Съдържание:

Мисли на издателя към второто допълнително издание
Предговор към второ допълнително издание
От издателя
Корените на „царственото изкуство“
Зараждането на българското организирано масонство
Българското организирано масонство след 1878 г.
Развитие на българското организирано масонско движение през периода 1914 – 1940 г.
Вместо заключение
Бележки

 • С. Ж. Дацов, Принос към историята на „Шуми – Марица“
 • А. П. Стоилов, Филип Симидов, Живот и книжовно-обществена дейност
 • Петър Г. Касабов, Един спомен от 1877 година
 • П. Р. Слайвеков, Надгробна реч за Иларион Макариополски, произнесена в Цариград на 6 юни 1875 г.
 • Димитър В. Стоянов, Едно честване празника на славянските просветители „Кирил и Методий“, проведено в Букурещ на 11 май 1869 г.
 • Димитър В. Стоянов, за Васил Друмев – Климент Търновски
 • В. Атанасов, Спомени от сръбско-българската война
 • Кирил Радионов, Резултати от последните войни за България, 12 ноември 1925 г.
 • А. И. Катерински, Българска народна просвета в Добруджа през 1917 година

Показалци

 • Именен показалец
 • Показалец на географските имена

Приложения

 • Архивно-документални материали
 • Списък на по-известни български масони до 1940 г.
 • Списък на споменатите в текста масонски ложи и други формирования
 • Основни списания, издавани от масонски организации
 • Подбрана библиография по темата

Допълнителна информация

Автор

ISBN

9789548365857

Издателство

Език

български

Година на издаване

Брой страници

192

Формат

140х200 мм.

Корици вид

Мека

Вид