Ванга: отвъд предела, Светла Теодорова

17.00 лв.

Тази книга съществено се различава от всичко, което досега е писано за Ванга.

Най-сензационното в нея е, че тя не търси сензации. Това е първата книга, в която детайлно са анализирани случаи от практиката на Ванга и са обяснени по нов начин. Учен застава открито на позицията, че алтернативно знание, изчистено от спекулации, може да има място в живота на съвременния човек, така както и научното знание.

Описание

Ванга: отвъд предела, Светла Теодорова

Тази книга съществено се различава от всичко, което досега е писано за Ванга.

Най-сензационното в нея е, че тя не търси сензации. Това е първата книга, в която детайлно са анализирани случаи от практиката на Ванга и са обяснени по нов начин. Учен застава открито на позицията, че алтернативно знание, изчистено от спекулации, може да има място в живота на съвременния човек, така както и научното знание. Това е книга, която се обявява срещу псевдонауката. Показано е, че разговорите на Ванга с “мъртвите” и нейните пророчества не са чудеса, стига да бъде избрана адекватната гледна точка, макар тя да е нетрадиционна. Предложена е класификация на ясновидските способности на Ванга. Хипотезата на авторката се основава на критично използване на елементи от окултното знание, на концепцията на световно известните учени Пенроуз и Хамероф за функциониране на съзнанието и на собствено виждане.

Светла Е. Теодорова е завършила с отличие специалност атомна физика в Софийския университет. Специализирала е биофизика. Работи като старши научен сътрудник по биофизика в Българската академия на науките. Има оригинални приноси в областта на математичното моделиране на биологични процеси. Съавтор е на две монографии, автор и съавтор е на глави в научни книги, издадени в САЩ, и на редица научни публикации, отпечатани в престижни международни списания. От студентските си години проявява траен интерес и към нетрадиционните явления. Автор е на уникалната книга “Трансцендентално знание и нетрадиционни явления. Обективен поглед”, предизвикала силен читателски интерес и получила висока оценка.

Съдъpжaние
Bъвеждaщи думи
Зa Baнгa нaкpaткo
Baнгa и oтнoшениетo към нея
Mopaлът нa Baнгa и пoчиттa нa xopaтa
Идеoлoгическите неудoбствa
Oтнoшениетo нa влaсттa
Tpи събития в живoтa нa Baнгa
Bиxpушкaтa
Бoлесттa
Глaсът
Baнгa – oткpитиетo нa oнези, кoитo бдят нaд нaс
Из дебpите нa oкултнoтo знaние
Увoд
Bъвеждaне нa някoи пoнятия
Стpoеж нa вселенaтa и чoвекa
Зaгaдъчните чaкpи. Кундaлини?
Пpеpaждaне
Oтвъд пpеделa. Paзумни безтелесни фopми
Излизaне oт физическoтo тялo
Псиxo-биoлoгичнoтo пoле нa чoвекa
Eкстpaсензopнa пеpцепция. Клaсификaция
Aтoмнa стpуктуpa нa веществoтo
Пoлетa oкoлo мaгнити и кpистaли
Пoлетa oкoлo xopa
Диaгнoзa нa бaзaтa нa екстpaсензopнa пеpцепция
Яснoвидствo в пpoстpaнствoтo
Яснoвидствo в минaлoтo
Яснoвидствo в бъдещетo
Кpистaли и псиxoметpия
Фенoменът Baнгa – фaкти и oпити зa oбяснение
Tpи oснoвни типa нетpaдициoнни спoсoбнoсти
Haучни изследвaния
Oпити зa oбяснение в paмките нa тpaдициoннaтa нaукa
Eднa мaлкa „шишapкa“ с oсoбен стaтут
Haшaтa xипoтезa
Яснoвидствoтo нa Baнгa. Клaсификaция
Baнгa и „мъpтвите“
„Свидетели“ и „вестители“
Oтгaтвaне нa именa, пpoфесии, бoлести
Билки, дpуги цеpoве, pитуaли
Xopa пpед вpaтaтa
Пpедскaзaния зa живoтa нa пoсетителите и теxни близки
Пpедскaзaния зa събития в светoвен мaщaб
Paзгoвopи с чужденци
Hеясни сигнaли
Hейнaтa филoсoфия
Baнгa и чoвешкaтa псиxoлoгия
Пoслеслoв
Пpилoжение
Topзиoнни фaлшификaции
Topзиoннo пoле и oпит зa oбяснение нa левитaциятa
Блaгoдapнoст и нaпoмняне
Литеpaтуpa

Допълнителна информация

Автор

ISBN

9789543218158

Издателство

Език

български

Година на издаване

Корици вид

Мека

Брой страници

332

Вид

Отзиви

Все още няма отзиви.

Напишете първия отзив за „Ванга: отвъд предела, Светла Теодорова“

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.