За връзка с Димитър Кръстев:

за Димитър Кръстев

Димитър Кръстев е консултант по алхимията на живеенето, автор на няколко книги по практична психология и личностно развитие и създател на физическите системи за събуждане духа на сътрудничеството Дуоника и Чаткалина.

Единствен в България провежда обучава хора на Тао лечебно докосване като част от Алхимията на живеенето, в чиято основа е себецененето и себеобичането.

Ако желаете да се свържете с него за записване на курс или решаване на житейски казус може да го направите чрез лично съобщение на dimitar@duonika.org и по телефоните: 0876 19 58 53 или 0894 30 48 98

Откъси от негови обучения и семинари може да видите на www.duonika.org

Единствен в България провежда обучава хора на Тао лечебно докосване като част от Алхимията на живеенето, в чиято основа е себецененето и себеобичането.

Публикации от Димитър Кръстев