astrodiagnostika-rykovodstvo-za-lekuvane-maks-hajndel-augusta-fos-hajndelАстродиагностика : Препоръки и помощ за лечителя.

откъс от Астродиагностика. Ръководство за лекуване на Макс Хайндел, Аугуста Фос Хайндел

1 – НИКОГА, НИКОГА не предсказвайте времето на смъртта на вашия пациент. Нека читателят повтаря това разпореждане, така че то крепко да се запечата в ума му. Ако прогнозирате СМЪРТ на пациент, ВИЕ може да станете неговия палач и пред вашия Бог ще носите отговорност за огромна грешка. Има една стара поговорка, която казва: „Докато има живот, съществува надежда.” Без значение колко силно може да е нараняването в хороскопа, понякога Божественото провидение може да подаде ръка и с правилната помощ да се премине през много тежки периоди.

2 – ЗАКОНЪТ не позволява лаик да диагностицира болестта на другите; само лицензирания лекар може да го прави.

3 – Мъдрият лечителя НИКОГА не ще обсъжда болест с пациента си, нито някога ще диагностицира пред пациента. Той ще запази знанието си за своя собствена употреба при лечението.

4 – През цялото време пазете съзнанието на пациента от мисли за болестта, ако е възможно, и на тръгване му подскажете някаква приятна мисъл, която да го крепи. Смейте се и се шегувайте с него; винаги го оставяйте с усмивка, защото доброто настроение е половината от лечението.

5 – Въздържайте се да го питате „Как се чувстваш?” Този въпрос е склонен да отпраща мислите му обратно към физическото тяло, което при болест за него е по-добре да забрави. Нека първите ви приветствени думи да бъдат „Какъв прекрасен ден! Радвам се да те видя.” Добър е всеки поздрав, който ще донесе радост и щепомогне на страдащия да забрави болката си.

5A – Никога не обсъждайте хороскопа на пациента с него. Ако той настоява, обаче,давайте му само насърчаващи намеци, но НИКОГА не му споделяйте за предстояща криза.

6 – Болните хора често имат болезнено желание да вникнат в бъдещето, да знаят за всяка надвиснала криза или потенциална смърт, особено ако имат някакво познание по астрология. Лечителят трябва да поиска от пациента да прекрати проучването на собствения си хороскоп, докато е под грижите му; в противен случай той ще открие, че много нежелани предположения, получени от такова проучване, ще изникват всъзнанието на пациента, което ще попречи на изцелението.

6А – Между двата полюса на магнит се вият силови линии и в цялата природа имаположителна и отрицателна страна. Човешкото тяло е най-мощният магнит, изразяващ едновременно положителните и отрицателните аспекти. Когато човек е болен, той изявява негативната страна на своята природа и затова лечителят трябвада изразява (и ще го прави, ако е правилният лечител) противоположния аспект, а именно положителния. Когато това е сторено, пациентът бързо ще откликне и лечението ще бъде успешно.

Следователно е много необходимо лечителят даизразява позитивност и бодрост в болничната стая.

7 – Когато човек е болен, неговата съпротивителна сила е в най-лошото си състояние и той е силно чувствителен към влияния отвън. По това време теченията на жизненото тяло са насочени навътре и той е в състояние да привлече мисли и магнетизъм от другите, които, ако са отрицателни, ще имат неблагоприятен ефект върху него. Когато човек е в добро здраве, жизнените телесни етери се излъчват навън и така държат настрана негативните елементи и също изхвърлят нечистотиите.

8 – Когато човек е болен, съпротивителната му сила е ниска, а по това време вибрациите на лечителя имат по-голям ефект, отколкото в други случаи;следователно влиянието му е мощно за добро или зло. Ако мислите на лечителя не са чисти, ако животът му не е почтен, тогава неговото влияние върху пациента не е добро. Ето защо е особено необходимо лечителят да води живот на чистота, в противен случай той може да нанесе повече вреда, отколкото да помогне.

9 – Ако Сатурн на лечителя е върху асцендента или в шестия дом на пациента, той ще има малък успех в подпомагането на последния.

10 – Лечител със Слънце в Скорпион или със Скорпион на асцендента обикновено е успешен.

11 – Слънцето в огнените знаци дава добра целебна сила, също и по-голяма власт над болестите на тези знаци, отколкото над проявяваните от другите.

12 – Хората, родени с двойствени знаци на ъглите или със Слънце в двойствен знакстават най-добрите медицински сестри. Те имат властта да утешават болните и носят успокояващо влияние в болничната стая.

13 – Когато Сатурн е наранителят, кожата често е много суха, а жизнеността – ниска. Разтривайте кожата енергично с груби ръкавици за баня, за да стимулиратекръвообращението.

14 – Хората с Дева на асцендента или със Слънце в Дева са потенциално добри медицински сестри.

15 – За успокояване на пациент с наранен Марс е удачно да се избере час на Сатурн.

16 – Хората със Сатурн в шести дом рядко постигат успех в изкуството на изцелението.

17 – Когато пациентът страда от нервни смущения, но Марс не е наранен, за манипулации или богослужение е добре да се използва час на Слънцето или на Марс.

18 –- Когато светлината на Луната нараства – а именно, между новолуние и пълнолуние – стимулантите имат най-голям ефект, а успокоителните – най-малък.

19 – Когато Луната е в съвпад със Сатурн, стимулантите имат много малък ефект; нов конюнкция ли е Луната с Марс, особено ако Марс е силен в хороскопа или е в знака Овен, лечителят трябва да е особено внимателен с предписването настимуланти.

Прочетете книгата, за да научите всичко за Астродиагностика. Ръководство за лекуване на Макс Хайндел, Аугуста Фос Хайндел

Афоризми за астродиагностици

1 – Луната може да бъде разглеждана като даващата и отнемащата живот, което означава, че Луната действа като средство за пренасяне на жизнените сили от Слънцето към Земята и хората, и лунните сили също в крайна сметка създаватсмърт.
2 – Когато Луната е пълна, приливите и отливите са по-високи, костите имат повечемозък, и стридите са по-пълни, отколкото по всяко друго време. Тогава температурата при трески също е най-висока.
3 – През първата половина от живота, особено в детска възраст, Луната има най-голяма власт, а по време на втората половина от живота Слънцето е с най-силно влияние.
4 – Луната има огромно въздействие над душеноболните хора – а именно, лунатиците – и над истерични, епилептични и нервни пациенти. Те усещат промените на Луната в много голяма степен; особено силно неспокойни са по време напълнолуние. Такива пациенти никога не бива да спят с Луна, грееща върху тях.
5 – По новолуние материалните сили са най-слаби. Периодът на намаляваща Луна, а именно, между пълнолуние и новолуние, е най-силен за духовна работа, тъй като по това време влиянието на Слънцето е най-голямо.
6 – Да не се направи операция, когато Луната е в знака, който управлявапредвидената за операция част от тялото. Птолемей казва: „Не се пробожда с желязо онази част от тялото, която може да е управлявана от знака, понастоящем зает от Луната.”
7 – Операциите, осъществени при точната помяна на Луната рядко са успешни. Изберете времето за операция, когато Луната е нарастваща или – както обикновено се нарича – в светлината на Луната. Не оперирайте, когато Слънцето е в знака, управляващ частта от тялото, която трябва да се реже.
8 – Луната завърта пълен кръг по зодиака за около двадесет от осем дни. Заболяванията достигат повратна точка на всеки седем дни. Като се започне от мястото на Луната в началото на заболяването, промяна може да се очаква след седем дни (квадрат), на четиринадесетия ден (опозиция) и на двадесет и първия ден (друг квадрат).
9 – Луната управлява острите заболяванто – хроничните.
10 – При операция е добре да се проследяват квадратите и опозицията на Лунатакъм транзитните Слънце, Марс и Сатурн.
11 – Луната има най-голяма власт над здравето на жените, докато Слънцето влияе върху здравето на мъжете.
12 – От новолуние до пълнолуние стимулантите дават най-голям ефект, ауспокоителните са най-слаби; намалявайте дозата на едните и увеличавайте другите.