Значението на аспектите в нашия хороскоп 

Вселената може да сравним с една гигантска информационна мрежа, където непрекъснато тече информационна река от една галактика към друга, от една точка на пространство или звезда към друга. В нашата Слънчева система условно получаваме информация основно от 12-те информационни канали, които в астрология наричаме “зодии “. Във всеки един момент в една от зодиите се намира една от планетите или специалните точки в хороскопа. В повечето случай те не работят сами, а са във взаимовръзка.

Под аспект в астрологията се разбира ъгловото разстояние между 2 планети или две точки от еклиптиката. Ъгловото разстояние се изразява в градуси, минути и секунди. Аспектите характеризират връзката и отношението между планетите. Ако между планетите и точките в хороскопа е образуван един или друг аспект, то тези планети са взаимосвързани.

Разбира се на всяко ъглово съотношение се счита за аспект. За аспекти се приемат определени градуси. Най-често се използват следните ъгловите съотношения (кратните на 30° и 45°):  30°, 45°, 60°, 90°, 120°, 135°, 150° и 180° (това са мажорните аспекти). В астрологията аспектите се делят на няколко основни групи, а именно:

Мажорни, които се делят на:

  • Хармоничните, свързани с душата на човека;
  • Нехармоничните (напрегнати) или действени апскети. Те са свързани с физическото битие и тялото;

И миньорни, които се делят на:

  • творческите или аспектите на свободната воля, свързани с духа;
  • кармическите – изграждащите вътрешният невидим кристал на човека , синтезиращ духа, душата и тялото на ново ниво.

Минорните, вкл. творчески и кармични аспекти, макар и второстепенни са важна и допълваща нотка. Желателно е те да се разглеждат едва след като сте получили максимална информация от анализа на мажорните аспекти и други, не по-малко важни енергийни връзки в картата.

Понеже точните аспекти се срещат рядко в един хороскоп, съществува система на допустими значения за всеки аспект или орбиси. Всеки аспект има определена зона на влияние, която може да е различна в зависимост от вида аспект или обекта (планетата или точката), която засяга. В астрологията тази зона се нарича (допустима) орбиса.

За прецизното тълкуване на хороскопа е от значение да се определи дали аспектът апликационен или сепарационен.

Аспектите, образували се в под хоризонта (долната полусфера) се наричат апликационни – при този аспект планетата условно усвоява за първи път влиянието на дадения аспект. Апликационните аспекти имат пряко отношение към сегашния живот и актуализират теми и събития, които са свързани с него.

Аспектите, които планетата образува за втори път, движейки се вече по горната полусфера- от Везни към Овен, се наричат разпадащи се или сепарационни. Тези аспекти имат по-силно отношение към предишните прераждания и посочват опитностите ни отпреди.

Кратка характеристика на аспектите:

Мажорни Аспекти

Съединение (съвпад) – планетите се намират в една и съща точка на еклиптиката, ъгловото им разстояние е 0°; например такова е положението на Слънцето и Луната при новолуние. Съвпадат може да се опише като едновременно работене на две планети или астрологични точки.  Планетите участващи в съвпад обединяват своите качества – те се украсяват една друга. Наличието на много съвпади говори за концентрирана личност. При съвпадите имаме доминираща планета.

Опозиция (противостояние) – планетите се намират на 180° една от друга. Това е мажорен напрегнат аспект. За планетите се приема орбиса от ± 5°. За Слънцето и Луната е ± 7° (някои астролози допускат до ± 10°). Аспектът е характерен с напрежението.

Квадратура (квадрат) – дели ги дъга, равна на 90° (както Слънцето и Луната при първа и последна четвърт). За разлика от Опозицията, действието на квадратурата се характеризира с дискретност и периодичност.

Тригон – Тригонът е мажорен позитивен апект. Ъгловото разстояние е 120°. Планетите в тригон се поддържат и създават защита на човека. Това е най-силният уравновесяващ аспект. Колкото повече са Тригоните в хороскопа, толкова по-стабилен е животът ни, толкова по-малко са душевните сътресения – уловката тук е, че човек с много тригони е по-малко борбен и устойчив. Тригонът е непрекъснато действащ аспект.

Секстил –  Секстилът е мажорен аспект с дискретно действие. Ъгълът между планетите е 60°. За разлика от Тригона, секстилът не дава пълна защита, но се включва в някои периоди от живота, смекчавайки ударите на съдбата. За да се оберат плодовете на секстила е нужна малко работа. Секстилът не сковава, т.е. не прави живота на човек статичен и еднообразен. Колкото повече са Секстилите в космограмата, толкова по-леко възприемаме живота.

Миньорни аспекти

Квадрат и половина или сески-каре – Квадрат и половина е напрегнат миньорен аспект, при който ъгълът между планетите е 135°. Допустимата орбисата е ± 1,5° … +2°, за Слънцето и Луната тя е ± 3°. Този аспект действа постоянно. В астрологията е познат като аспект на възвръщането на негативните ситуации. Понякога Квадратът и половина показва дълговете от минали животи.

Полуквадрат – напрегнат миньорен аспект. Ъгълът между планетите за него е 45°. Полуквадратър е миньорен аспект с дискретно действие. Полуквадратът се проявява като тайно недоброжелателство, сплетни, за източника, на които може да не узнаем през целия си живот. Човек може би е уязвен от въздействието на силите на Природата (например, чрез ухапване от животни). Полуквадратът  е явен кармичен аспект, свързан е с наказанието за нашите неявни (скрити, неосъзнати) грешки.

Куинконс – миньорен аспект с постоянно, положително действие. Ъгълът между планетите в него е 150°.  Куинконсът определя възможността от повтаряне на благоприятните ситуации. Куинконсът се счита за кармичен аспект.

Полусекстил –  миньорен, кармичен аспект с дискретно действие. Ъгълът между планетите при него е 30°. Полусекстилът е периодично включваща се защита, защита за човека, идваща от средата.

Квинтил – първият и главен творчески аспект, с ъгъл 72°. Аспектът дава благоприятна творческа реализация. Познат е като аспект на ненадейното видоизменение на ситуациите, на функционалното въздействие в живота на човек.

Децил – минорен творчески аспект с ъгълът между планетите е 36° и осрбиса ± 1°. Аспектът се свързва с обкръжението, неочакваните събития, които се отнасят до нашите близки хора.

Биквинтил – е с ъглово разстояние между планетите 144°, и орбисата ± 1. Биквинтилът е скрит, творчески аспект. Свързан е със съвършено неочаквани творчески преобразования. Под неговото въз-действие се осъществява хармонизацията на жизнените ни ритми, осъществява се нашето преобразяване в резултат на участието ни в духовни съобщества.

Тридецил – 108°, и орбисата е ± 1,5°. Скрит, творчески аспект с много слабо действие. Отговаря за страничните стимули, които ни помагат да изгладим ситуацията, и да я осмислим творчески. Има отношение към творческото съзнание в човека.

Наногон – най-важният от т.нар. кармични аспекти. Планетен ъгъл – 40°. Той е явен постоянно действащ аспект с елемент огън. Този аспект определя дълговете и условностите.

Сентагон – е дискретен аспект с ъгъл между планетите 100°. Орбисата е ± 1,5° с елемент въздух. Този аспект има непредсказуемо, внезапно действие.  Понякога може да действа като внезапен удар или неочаквана помощ.

Бинонагон – ъгъл между планетите – 80° и орбиса ± 1°. Скрит, постоянно действащ аспект, с елемент земя. Аспектът действа на подсъзнанието, чрез окръжаващите ни хора.

Полунонагон – ъгъл 20° и орбиса ± 0,5°, елемент вода. Скрит, дискретен аспект. С полунонагона е свързано осъзнаването на тайнствата, несъзнателният контрол, новото съзание.

Използвана литература:

“Конфигурации на аспектите” от книгата на П.П. Глоба “Аспектариум”.

Аспектите в астрологията, Сю Томпкинс

Астрология, карма и трансформация, Стивън Аройо